/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/10/#ubuntu-no.txt

Mathiasgår det an å flytte partisjonen / ligger på mer mot starten av en disk mens ubuntuen kjører?05:54
Mathiasnvm, bare bootet opp liveusb :p06:26
Mathiasheldigvis fikk hverken windows eller grub2 panikk :D06:26
UkuleleSolenGod dga i stugan!10:35
UkuleleSolen* dag10:35
dr0God dag! :)10:35
dr0Er i et auditorium da, men :-)10:36
UkuleleSolenKul att se att det är aktivitet här av og til10:36
dr0Men nå ser det ut som Eva med javaforelesningen er klar igjen :)10:36
UkuleleSolenNågot som föregår akkurat nå menar du?10:38
UkuleleSolenJag tänkte, i största allmänhet10:38
UkuleleSolenJag installerade en repeater till nätverket hemma och möts nu av "Failed to retrieve share list from server: Filen eller katalogen finns inte" när jag försöker ansluta till hemmanätverket. Nån som har en teori om vad som gått fel?10:43
UkuleleSolenIngen?11:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!