/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/10/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor408chao cac ban02:34
vubuntor408cac ban cho minh hoi : cai ubuntu tren wubi02:34
vubuntor408minh chi co 1 phan vung la o C02:35
vubuntor408dang chay win XP02:35
vubuntor408cai ubuntu bang wubi len tren o C luon co dc ko ?02:35
vubuntor408< xin loi vi may minh ko co bo go tieng Viet >02:35
=== chungbd is now known as chungbd|away
OfficeCrabđược02:40
vubuntor408thanks. Nhung minh doc tai lieu tren mang thi sau khi bam INSTALL thi no se bat dau cai02:41
vubuntor408va hien ra 1 cua so yeu cau khoi dong lai may02:41
vubuntor408nhung tren thuc te, sau khi minh bam INSTALL thi cua so no bien dau mat tieu02:41
vubuntor408ko hien len cua so yeu cau khoi dong lai may02:41
vubuntor408vay la do may minh hay do van de nao khac ?02:42
vubuntor408trong CONTROL PANEL, ubuntu chi co 1.56MB02:42
OfficeCrabcái wubi nó không phải lúc nào cũng chạy đâu02:43
vubuntor408Cam on nhieu. Cho minh hoi cau nua : Minh da tai file ISO cua ubuntu ve may02:46
vubuntor408nhung ko dc chep ra USB hoac DVD ( vi may cua cong ty )02:46
vubuntor408vay co cach nao cai dat truc tiep ubuntu len may ko ??? ( may chi co 1 phan vung C )02:46
OfficeCrabkhông rõ lắm, chưa thử bao giờ02:48
vubuntor408cam on nhieu02:50
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== vubuntor157 is now known as tiotoe
vubuntor373Chào mọi người. Mình đang dùng Xubuntu 13, khi xem video định dạng MPEG-4 (máy mình chủ yếu là định dạng này) thì có video xem được hết, có video xem được 1 phần rồi báo lỗi "GStreamer Backend error: could not decode stream". Mình có search trên mạng về cái lỗi này nhưng không thấy, bạn nào có thể chỉ mình hướng giải quyết không? Thanks...06:50
Stanley00khả năng là file của bạn bị lỗi?06:51
* _Tux_ gật gật đầu06:53
=== tiotoe is now known as kid_
vubuntor373ok, tks cậu, để mình download lại video06:55
vubuntor776Chào mọi người08:24
vubuntor776cho mình hỏi chút08:24
vubuntor776mình có cái pc cài ubuntu08:24
vubuntor776giờ khởi động lên nó đứng ở màn hình có logo ubuntu08:25
vubuntor776do mình cài lại cái driver vga08:25
vubuntor776nên giờ bị vậy08:25
vubuntor776giờ phải giải quyết làm sao ? mình ko muốn cài lại máy08:25
vubuntor776mình tính làm cái live cd nhưng lại ko biết ubuntu mình dùng là version nào08:26
_Tux_vubuntor776: bạn dùng VGA nào08:30
vubuntor776mình ko rõ08:33
vubuntor776vì vga onboard08:33
vubuntor776nhưng độ phân giải chỉ có 800x600, mà màn hình mình 23 inch08:33
vubuntor776nên dùng lệnh để cài08:34
_Tux_onboard nào?08:34
vubuntor776lệnh sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel08:34
vubuntor776chờ tí mình xem08:34
_Tux_gói đó mặc định được cài rồi08:40
_Tux_cần gì phải cài nữa08:40
vubuntor776mình xem tài liệu thì thấy08:44
vubuntor776SM712 is a video chip from Silicon Motion, Inc (SMI). It is one in SMI‘s LynxEM family. It is PCI  2.1 compliant with the standard PCI 33MHz & 66 MHz PCI Master/Slave interface.08:44
vubuntor776vì màn hình lớn mà độ phân giải chỉ có duy nhất 800x600 nhìn rất xấu08:45
vubuntor068hello09:19
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== OfficeCrab is now known as CoconutCrab
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== CoconutCrab is now known as PhotCrab
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!