/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/11/#ubuntu-dk.txt

nickoekasperd: Nu ved jeg ikke lige hvor meget der skal overføres af dat og sådan noget, men umiddelbart vil jeg foreslå du du bare laver en almindelig ip socket ting og så eventuelt bruger en ssh tunnel hvis det skal krypteres.00:53
kasperdnickoe: Port forwardings duer ikke af et par grunde.08:13
kasperdFor det første kunne jeg have brug for at åbne flere ssh forbindelser på samme tid. Og en port forwarding angivet i .ssh/config ville have samme portnummer hver gang.08:13
kasperdDet ville betyde at næste ssh kommando ville prøve at lytte på en port, som allerede var i brug.08:14
kasperdFor det andet er det absolut nødvendigt, at de to kommandoer ved, at det er den rigtige de kommunikerer med.08:14
kasperdBrugte jeg en portforwarding, ville en vilkårlig bruger på systemet kunne forbinde til den pågældende port.08:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!