/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/11/#ubuntu-ir.txt

ali0p98heloo08:21
ali0p98hi08:21
ali0p98سلام08:21
ali0p98اشکان اینجا فارسی تایپ میشه08:22
ali0p98؟08:22
ali0p98باید 4 تا فهش بدیم تا یکی بناله08:22
ali0p98الووووووووووووو08:22
ali0p98کسی نیست؟08:23
ali0p98للل08:25
ali0p98aha08:26
ali0p98hi?08:26
Ehsanسلام17:48
Salarسلام17:49
Ehsanمیاد؟17:50
Ehsanبابا اینجا که بدتره17:50
Ehsanبقیه کجان؟17:50
Ehsan:|17:50
Ehsanاین که امکان نداره واسه خودمون محیط جدا بزنیم17:50
Salarکار نداشته باش17:50
Salarبزار بگم بیان17:51
Ehsanالان چی میاد؟17:53
Salarیعنی چی؟ صبر کن بزا بیاد دیگه17:53
Salarحسن هستی؟17:56
hsn6سلام به همگی17:56
hsn6بله دیگه17:56
Salarخب می گفتی حسن17:57
Salarایده بدتر دادی :دی17:57
Salarاول کار سخت نگیر17:57
Ehsanالان میاد17:57
hsn6همین دیگه...17:57
hsn6همان که گفتم ()17:58
Salarفکر خوبی نیست17:59
Ehsanاینو میزنم ببین هردو جا میاد؟17:59
Salarتو خودت سوکت نوشتی؟ سخته ها17:59
hsn6من ؟ نه!17:59
Salarپس چرا همچین ایده ای میدی؟ :دی17:59
hsn6چرا؟17:59
Ehsanاعصابم گهی شد دیگه18:00
Ehsanاشکال نداره ایشالا برنامه دخودمون18:00
Salarواقعا به چه نرم افزاری نیاز داریم؟18:00
Ehsan:)18:00
Salarمجتبی هستی؟18:00
Ehsanخب ایده چی بود؟18:00
m-r-iآره داش18:00
Salarنظر حسن ارتباط نظیر به نظیر بود :-او18:01
Ehsanانگار نمیاد18:01
Salarکه هیچی من اسمشم نشنیده بودم18:01
Ehsan:'(18:01
Salarیکی دیگه چت بود که نیاز به دانش بالایی داره18:01
Salarپایتون + سوکت + تردینگ + کیوت + دانش بالای سرور + ...18:02
m-r-iیکی به من بگه چه خبره18:02
Salarاینا ایده هاست مجتبی18:02
Salarیکی دیگه هم بازی حکمه که نسخه ی رایگان مولتی پلتفرم نداره و ایرانیا هم خیلی دنبالشن18:02
m-r-iاینها که ابزارهای پایتونه18:02
Salarما یه کد به زبان پایتون و تحت کیوت می زنیم18:02
Salarبرای همه پلتفرما کامپایل می کنیم18:03
Salarبه همین راحتی18:03
m-r-iبا tk خیلی بهتره18:03
Salarنه تی کی کم میاره18:03
Salarاین سه نظریه که داده شد18:03
Ehsanاین که یکی بود18:03
Ehsanحکم +چت = ۲18:04
Salar۳ تاس دیگه18:04
Salarیکی چت18:04
m-r-iچت18:04
Salarیکی ارتباط با ارتباط «-او18:04
Salarیکی هم بازی حکم18:04
Salarچت سخته مجتبی18:04
Ehsanحکم رو من نیستم18:04
Ehsanسخته ولی را بیفته میترکونه18:04
m-r-iمن اسپانسر واسه چت سراغ دارم18:05
Salarنه برنامه چت زیاده18:05
Salarولی برنامه ی حکم اصلا نیست18:05
Ehsanولی ویچت دیدید چه مشهور شده بود؟18:06
Salarمی تونیم به دو روش آمریکایی و ایرانی بسازیمش (آمریکایی حکمش همیشه پیکه)18:06
m-r-iمی گم با جنگو یک cms بنویسیم18:06
Salarاینجوری هم ایرانو داری هم اونور18:06
m-r-iمخصوصه چت18:06
Salarاون گرفت چون یه ایده خاصی داشت18:06
Salarدست تکون دادن!18:06
Ehsanینی تحت وب؟18:06
m-r-iاره18:06
Salarنه تحت وب که اصلا! می دونی چرا؟18:07
Ehsanاین دست تکون دادن چیه؟18:07
Ehsanآره18:07
Salarچون من تو گوشیم اصلا دوست ندارم وارد سایتی بشم و از اونجا چت کنم18:07
Ehsanبه درد نمیخوره18:07
Ehsanچیزی که زیاده تحت وبه18:07
m-r-iبعدش براش یک برنامه مخصوص براش می سازیم18:07
m-r-iمثل owncloud18:07
Salarتو با وجود مسنجر میری به وب؟18:07
Ehsanولی اگه بشه یه چیز امن بسازیم18:08
Ehsanکه امکانات مشابه وی چت داشته باشه18:08
Ehsanبچه ها اینو ببینید18:08
Ehsanhttp://cafebazaar.ir/app/com.mahak.chat/?l=fa18:08
m-r-iآره یکجور که سرور نخواهد که عالیه18:08
Ehsanتعداد دانلود رو نگا کنید18:08
m-r-iمال طول می کشه چقدره18:09
Ehsanدر هر صورت برای هماهنگی اولیه سرور لازم داره18:09
Salarاحسان عکسای نرم افزار رو نگاه کن18:10
Ehsanدیدم18:10
Salarاین بنظرت موفقه؟18:10
hsn6یکی از دستگاه‌های همون چندنفر نقش سرور رو بازی کنه...18:10
Ehsanهمونیه که بهت گفتم نگاش کن18:10
Ehsanولی18:10
hsn6مثلا توی چت گروهی18:10
Ehsanمسخره کردی18:10
Ehsanباید چیزی باشه که روم نداشته باشه18:11
Ehsanوگرنه....18:11
m-r-iهیچکدوم از این ۳تا خوب نیست18:11
Salarخوب چی خوبه مجتبی؟18:12
freeBlueیه برنامه‌ای بود تحت خط فرمان برای ایجاد وب سرور؛ که قابلیت cgi برای بش رو داشت .. اسمش یادم نیست؛ کسی میتونه کمکی کنه؟18:12
hsn6خوبه مثلا عکس پدر و مادر رو بدیم به نرم‌افزار و عکس بچه رو تحویل بگیریم؟18:12
Ehsanحسن میدونی چقدر دانش میخواد؟18:13
Ehsanتازه دانششم تقریبا بعدا بی استفاده میمونه18:13
m-r-iآقا یک بازی بنویسیم18:13
hsn6به دبیر زیستمون گفتم ؛ گفت اطلاعات دقیق می‌خوادو پیدا کردنش سخته18:13
Ehsanچی؟18:13
m-r-iاسمش را یادم نیست ولی یک توپ قرمز بود18:13
hsn6اون بازی که گفتم خوبه؟18:13
Ehsanباید بازی خلاقانه باشه18:13
SalarfreeBlue اسمش apache2 عه18:14
Salarحسن حرفت جالب بود :دی18:14
Ehsanاونم بیشترش گرافیکه حسن18:14
Salarچه بازی؟18:14
m-r-iیک برنامه واژه پرداز چطوره18:14
hsn6مهم چندنفره بودنه18:14
m-r-iبازی را درست یادم نیست وللش18:15
Ehsanواژه پرداز؟18:15
hsn6جذابیت برای توسعه نداره18:15
Salarلیبره آفیس با اون همه توسعه دهنده نتونسته چیزی بشه اون وقت ما ۴ نفر بسازیم؟18:15
m-r-iبا استفاده از latex18:15
m-r-iراحت می شه18:15
Salarمن مخالفم چیز جالب و کاربر پسندی نیست18:16
m-r-iاگه کراسس پلتفورم باشه18:16
hsn6فکر کنم کار بی‌خودی باشه18:16
m-r-iمی گم یاد بگریم برا گیمپ پلاگین بنویسیم18:16
m-r-iبعدش مثل فتوشاپش کنیم18:17
Salarمجتبی چطوره یه جبیر بنویسیم :-پی18:17
m-r-iیک عده هم جلو رفتن18:17
m-r-iما هم بهشون ملهق می شیم18:17
hsn6این همه آدم این‌جان . هیشکی هیچ نظری نداره؟18:17
Salarحسن اونا هیچ کدوم نیستن، یه جور حبابن!18:18
m-r-iیک سر به این بزنین18:18
m-r-ihttp://www.gimpshop.com/18:18
Salarمن هنوز می گم برنامه ی چت و حکم جالبترن18:18
hsn6یعنی چی؟18:18
Salarیعنی به جز دو نفر همشون مال سرور و ...18:19
Salarمجتبی من فتوشاپو بزوربلدم :دی18:19
m-r-iبهشون ملهق می شیم18:19
Ehsan_زندم18:20
Salarاحسان تو چی میگی؟18:20
Ehsan_الان اومدم18:20
Salarچطوره یه تایپیک جذب ایده بزنیم18:21
Ehsan_هیچکدوم از پیاماتون نرسیده بود بهم18:21
Salarچه نرم افزاری الان نیازه18:21
Ehsan_نه فعلا نه18:21
Ehsan_به نظر من همون چت بهترینه18:21
Ehsan_اینو من قبلا زدم18:21
Ehsan_همه گفتن ocr18:21
Salarاو سی آر چیه؟18:21
hsn6یک نرم‌افزاری که ادبیات ۳ رو تمام و کمال فرو کنه توی مغزم18:22
m-r-iعکس که اسکن می کنیم18:22
m-r-iمتنش را تشخیص می ده18:22
hsn6مگه هم‌چین چیزی نیست؟18:23
Salarاین نسخه ی ویندوز داره؟18:23
Ehsan_فارسیش نیست18:23
Ehsan_وای فارسیش هم هست18:23
Ehsan_ولی درست و حسابی نیست18:23
hsn6یعنی عربیه؟18:24
Ehsan_:)18:24
Ehsan_نظرتون چبه یه ریمیستر بزنیم بگیم توزیع جدیده؟18:24
Salarهمچنان نظر من چت و حکمه،ولی بیشتر حکم18:24
Ehsan_نمیدونم کار نکردم18:24
hsn6D::::::18:24
Salarآره اسمشم بزاریم جبیر اس او :))18:24
Ehsan_نظر منم به سالار نزدیکه ولی بیشتر چت18:24
hsn6DDDDDDDD:18:24
hsn6با رأی بالایی تصویب شد.18:25
m-r-iاقا18:25
Salarبچه ها یه ایده بنظرم رسید18:25
m-r-iyum ویندوزی18:26
Salarچن ماه پیش یه پسره تو خارج18:26
Ehsan_باز گیر کرد انگار18:26
Salarیه نرم افزار ساخت ه مهمترین خبر ها رو طبقه بندی می کرد و تو نرم افزارش میزاشت18:26
Salarیاهو چند میلیون دلار خریدش!18:26
Salarنظرتون در مورد ساخت نسخه ی فارسیش چیه؟ همه دوست دارن بروز باشن18:26
m-r-iپایه این18:26
Salarچه سیاسی چه اقتصادی چه ...18:27
Ehsan_آره اتفاقا من ه خورده دنالشم رفتم18:27
Salarنرم افزار خبرگزاری خوبه؟18:27
hsn6مثل فیدلی؟18:27
Salarیه جورایی18:27
Ehsan_باید یه سری الگوریتم بلد باشیم برای تشخیص اتوماتیک18:27
Ehsan_ولی سخته18:27
Salarفقط یکم باید فک کنیم18:27
Salarیکم که خیلی ولی خوب میگیره!18:27
hsn6یک سری آدما میان توی یکسری موضوعات تکراری یک کار جدید می‌دن بیرون!18:28
Salarاون خبری که زیاد تکرار شده رو منتشر می کنه18:28
m-r-iاول بیام هدفمون را مشخص کنیم18:28
hsn6می‌دونید چندتا رقیب داره؟18:28
Salarخوب مجتبی همین کارو داریم می کنیم دیگه18:28
Ehsan_آی قربون دهنت18:28
Salarحسن اتفاقا اصلا رقیب نداره می دونی چرا؟ بخاطر اینکه ما نرم افزار همشهری داریم18:29
Salarولی نرم افزار گلچین تمام خبرگزاریا نداریم ...18:29
Salarبعد می تونیم یه جور نوتیفیکیشن هم بزاریم که خبر های جدید اگه اومد خبر بده18:29
Ehsan_تمام خبر گزاری ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/18:29
Ehsan_باید مردم هم بخوان18:30
Ehsan_مردم همه رو نمیخوان18:30
m-r-iبچه ها یک دیقه به حرف من گوش کنید18:30
Ehsan_بعضیاشو میخوان18:30
Ehsan_;)18:30
hsn6برو فقط توی کافه‌بازار ببین چندتاشون می‌گن تورو خدا ما رو دانلود کن18:30
m-r-iدقیا ما می خوایم چی کار منیم18:30
Salarخوب گفتم که، گلچین18:30
m-r-iهدوفمون ابرانه18:30
m-r-iآزاده18:30
m-r-iجهانیه18:30
Ehsan_نگرفتی چی گفتم سالار18:30
Ehsan_دقیقا18:31
Ehsan_بازار جهانی18:31
m-r-iبازار جهای که این برنامه ها را نمی خواهد18:31
Salarراس می گی18:32
Salarگرفتم می گم راست می گین دیگه18:32
Ehsan_من بازم میگم چت بهترینه18:32
Ehsan_باید یه چیزی بشه که با وی چت رقابت کنه18:32
Ehsan_و امنیت میتونه برگ برنده باشه18:33
Salarوی چتم امنیت داشت18:33
m-r-iبابا اون شرکتی که وی چت را زده چقدر پول داشه18:33
m-r-iچقدر برنامه نویس18:33
Ehsan_وی چت با فروش اطلاعات پول در میاره18:33
Ehsan_ما میتونیم با تبلیغات18:33
Salarتبلیغات پول می خوا احسام18:34
Ehsan_لازم نیست که کپیش باشه18:34
hsn6بقیه‌ی کارای اون شرکت به نظر نمیاد کیفیتی داشته باشند (دیدم چندتاشو)18:34
Ehsan_الان کافی بگیم مشابه وی چت تا یهو ده هزار نفر دانلود کنن18:35
Ehsan_اون لینکی که گذاشتم رو توجه نکردید18:35
Salarاحسان اصلا به دانلود نیست!18:35
Ehsan_میدونم18:35
Salarبه درامده به کیفیته18:35
Salarبه جلب توجهشه18:36
Ehsan_ولی نشان دهنده اینه که مردم میخوان18:36
Ehsan_حالا اگه امکانات قابل قبول بزاریم کاملا عملیه18:36
Ehsan_کافیه بگی وی چت18:36
Ehsan_مشابه وی چت×18:36
Ehsan_کلی مردم نصبش میکنن حالا کافیه ظاهرش خوب باشه18:36
Ehsan_طرف مشتری میشه18:37
hsn6نظرتون درباره‌ی ارتباط نظیر به نظیر چیه ؟ امنیتش تقریبا تضمینه چون شخص ثالثی در میون نیست18:37
Ehsan_آره خوب میشه با همین برنامه ارتباط نظیر به نظیر کرد18:37
Ehsan_ولی مشکلی که هست18:37
Ehsan_اینترنت زپرتیه18:37
Ehsan_که همش قط و وصل میشه18:38
hsn6حالم بهم می‌خوره اگه یه کاری انجام بدم و بگم شبیه کار یکی دیگه‌ست حتی اگه واقعا این‌طور باشه18:38
Ehsan_مطمین نیستم ولی فکر میکنم اینترنت قوی تری میخواد18:38
Ehsan_خوب میگیم امکاناتش مشابهه18:39
hsn6فکر نکنم18:39
hsn6{چه با فکر حرف می‌زنیم}18:39
hsn6D:18:39
Ehsan_:)18:40
Ehsan_خوب؟18:40
Salarبچه ها بحثو دارین به حاشیه میبرین18:40
Salarایده رو مطرح کنید (بافکر بقول حسن!) بعد مطرح کنید18:40
Salarاگر لازم بود میبحثیم18:41
Salarهمه می گید چت؟18:41
Salarخوب بچه ها18:42
Salarشما تا ۵شنبه در این مورد فکر کنید یه جا بنویسید و لینکش رو به من بفرستید18:43
Salarبا دلیل و ...18:43
Salarاوکی؟18:44
Salarبعد مطرح می کنیم ایده ها و دلایل رو بحث می کنیم و بعد انتخاب هدف ها رو برای یادگیری تعیین می کنیم18:44
Ehsan_من که چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه شما چی؟18:44
m-r-iآره  اینجوری بهتره18:44
Salarاگه نظرتون چته دلایلتون رو بنویسید و سعی کنید ایده دیگه ای هم بدید18:45
Salarبعد هماهنگ میشیم18:45
m-r-iبقیه چی می گن18:45
Salarحسن موافقی؟18:46
Salarاحسان موافقی؟18:46
Ehsan_و به نظرم تنها چیزیه که امکان درامد زایی داره18:46
Ehsan_من نظرم همونه که گفتم18:46
Salarنه احسان زود تصمیم نگیر فعلا تا اون موقع فکر کن18:47
Salarحتی اگه دلایل رو مطرح کردید باز بنویسید تا نتیجه گیری کنیم18:47
Salarحسن هستی؟18:47
m-r-iتصویب شد؟؟؟18:48
m-r-iمن رفتم تو نخ تحقیق18:50
Salarحله احسانم قبولید18:50
Salarبه حسن هم آف گذاشتم18:50
Salarفقط یه نکته18:50
Ehsanتا ۵ شنبه18:50
Salarاحسان کتاب رو می خوای؟18:50
Salarhttp://www.olomrayaneh.net/bookInfo.aspx?bookID=12&cat=P18:51
Salar؟18:51
Ehsanالبته بازم میگم این به معنای قبول کردن من برای همکاری نیست18:51
Ehsanنه بابا این که کپی رایت رو نزده18:51
Ehsanاگه کپی رایت داشت میگرفتم18:51
Salarمهم نیست احسان18:51
Salarبرای ورود نیازه که این کتاب رو بلد باشی18:51
m-r-iیعنی فقط من کتاب می خواهم18:53
m-r-iبابا بیاین دنگی نسخه الکترونیکیش را بخریم18:55
m-r-iمی گم یک بایت از پایتون چطوره ؟؟18:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!