/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/12/#ubuntu-cat.txt

clarianenchola, algú podria ajudar-me? Soc molt novato en això de l'Ubuntu, i provant coses em sembla que he modificat els drivers que controlen la tarjeta wifi. M'agradaria reinstalar-los. Com ho hauria de fer?17:43
clarianencgracies17:44
clarianencqueda algú per aquí?17:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!