/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/13/#ubuntu-pl.txt

TheNumbo/20:45
lisueli21:22
lisuwitam.21:22
jacekowskisamoloty emirates uzywaja linuxa do tego ich systemu rozrywjo21:55
jacekowskirozrywkowego21:55
jacekowskio, jedzie21:57
jacekowskiprawie na czas21:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!