/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/13/#ubuntu-vn.txt

vubuntor774hi mọi người, ubuntu của mình giờ khởi động bị đứng ở màn hình có dòng chữ ubuntu và logo01:56
vubuntor774mình đã làm 1 cái live CD, giờ các bạn cho mình hỏi làm sao để repair lại được01:56
Stanley00vubuntor774: thế nó bị từ lúc cài hay là chỉ mới bị đây thôi?01:57
vubuntor774mới bị01:57
vubuntor774do mình cài linh tinh cái driver VGA01:58
Stanley00vga của hãng nào thế bạn? ati à?01:59
vubuntor774intel01:59
vubuntor774VGA onboard thôi01:59
Stanley00vga intel thì cài kiểu gì được nhỉ?02:00
Stanley00@@02:00
Stanley00vubuntor774: bạn mô tả lại chi tiết những gì đã làm được chứ? như vậy mới có thông tin để support được.02:01
vubuntor774mình chỉ mở terminal lên rùi chạy 2 lệnh này02:03
vubuntor774$sudo apt-get update02:03
vubuntor774$ sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel02:03
vubuntor774thấy hệ thống gõ remove một số gói rồi cài mới 1 số gói khác02:04
vubuntor774sau đó mình khởi động lại thì đứng luôn ở màn hình logo02:04
Stanley00vubuntor774: bạn đang dùng ubuntu bản bao nhiêu thế?02:04
vubuntor77412.0402:04
vubuntor774desktop 64 bit02:05
Stanley00hmm... vậy chắc phải vào /var/log tìm lại xem đã cài và remove những gói nào, sau đó revert lại thôi.02:06
vubuntor774có phím tắt nào để khởi động vào giao diện dòng lệnh ko bạn ?02:06
Stanley00Mà /me nhớ là cái gói video-intel đó thì được cài sẵn luôn rồi mà ta, sao lại có chuyện conflict rồi remove từa lưa như vậy nhỉ?02:07
Stanley00vubuntor774: lúc khởi động, bạn chọn dòng recovery ấy02:07
vubuntor774khởi động là vào thẳng giao diện logo có chữ ubuntu luôn02:08
Stanley00vubuntor774: máy bạn chỉ cài mỗi ubuntu à? hay là trên máy ảo?02:08
vubuntor774trên máy thật02:08
vubuntor774có cài win7 nhưng trên ổ cứng khác đã rút ra rồi02:09
Stanley00vậy bạn nhấn nút shift sẽ hiện ra bảng chọn đó02:09
vubuntor774chắc ko được đâu, vì 2 hệ điều hành cài trên 2 ổ riêng biệt02:10
Stanley00vubuntor774: bạn không dùng grub boot loader à?02:11
vubuntor774ồ được02:12
vubuntor774mình nhấn shift nó lên rùi02:12
vubuntor774giờ tiếp tục làm gì nhỉ ? chọn dpkg để vào dòng lệnh ?02:13
Stanley00nên chọn root để xem log trước đã.02:14
Stanley00tới đây thì bạn tự làm nha, /me hết support tiếp được rồi02:14
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor774cảm ơn bạn02:15
vubuntor774mình boot vào recovery => root, ở đây gõ lệnh apt-get update thì ở dướ cùng xuất hiện lỗi02:51
Stanley00lỗi gì?02:51
vubuntor774not using locking for read only lock file /var/lib/apt/lists/lock02:52
vubuntor774failed to fetch http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/release rename failed, read only file system (/var/lib/ap02:53
SuperLuserv2[ 404 Not Found ] - vn.archive.ubuntu.com02:53
Stanley00vubuntor774: bạn chạy lệnh "mount / -o remount,rw" rồi chạy lại lệnh update nha02:54
vubuntor774ô lần này đc rồi02:55
=== Tux|AFK is now known as _Tux_
vubuntor841Chào mọi người, hôm trước Dropbox gặp sự cố, lúc đó Dropbox client trên máy mình cũng không connect được, điều này thì bình thường, nhưng giờ Dropbox đã hoạt động lại, nhưng mình vẫn chưa thể connect đến server, có bạn nào bị giống mình không, hay của mình bị lỗi nhỉ?04:21
_Tux_vubuntor841: exit dropbox rồi bật lại04:22
* _Tux_ cả lúc nó kêu bị lỗi vẫn sync ầm ầm04:22
vubuntor841Done, tks Tux nhé. Hôm qua mình exit rồi reconnect kiểu gì cũng không được, mà vô web Dropbox thì được, điên đầu thật.04:24
favadihôm qua dropbox của moi còn phấn khởi download lại toàn bộ04:41
* favadi đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao04:41
_Tux_favadi: bị hack =))04:45
_Tux_nó vào soi clip của favadi rồi04:45
=== CoconutCrab is now known as OfficeCrab
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== OfficeCr1b is now known as OfficeCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== CoconutCrab is now known as HammerCrab
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!