/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/16/#ubuntu-cat.txt

=== dpm_ is now known as dpm
rafael_carreras##############################################################21:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:00
dpmbones! o/21:00
rafael_carrerasvinga, comencem21:03
rafael_carrerasavui hem de parlar de les candicatures per la festa21:03
rafael_carrerasLloc per la festa ubuntaire21:03
rafael_carrerasCandidatures rebudes i contactades21:03
josepgallartbona nit21:03
rafael_carrerasprimer vaig contactar l'instutut del Vallès que havia mostrat interès durant la darrera ugj21:04
rafael_carrerasperò no em van respondre21:04
wagafoper sort, sinó tindríem un lloc més per complicar-nos més21:05
rafael_carrerasun moment que miro els que han mostrat interès :-P21:05
wagafol'última festa ens va costar i ara tenim abundància21:05
josepgallartsaben quees una LTS21:07
rafael_carrerasAssociació per a Joves Teb de Barcelona, l'institut Torre Vicens de Lleida, Foios a València i el Copèrnic de Terrassa21:08
jordisayoljosepgallart: LTS: https://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_support21:08
rafael_carrerasés prou impressionant i tots pensen que els eligirem a ells21:08
rafael_carrerasperò ningú no ha enviat la candidatura com demanem21:09
rafael_carrerasels ho hauré de recordar21:09
wagafola del País Valencià és compatible amb la resta perquè el públic, excepte algun de nosaltres, és totalment diferent...21:09
wagafojordisayol: penso que el josepgallart deia que els que volen organitzar la festa saben que és una LTS i per això hi ha més candidatures21:10
wagafono era una pregunta 8-)21:11
jordisayolwagafo: ah, d'acord21:11
jordisayolwagafo: es que estic mirant el barça al mateix temps... :-/21:11
josepgallartavui estic a un bar amb una tauleta, disculpeu21:12
rafael_carrerastots quatre han contactat després de fer la crida general21:13
martina_hola, bona tarda21:13
rafael_carrerashola martina_21:14
wagafojordisayol: ja també21:14
wagafobona nit, Martina21:14
rafael_carrerasara parlàvem de les candidatures que hi podria haver21:14
martina_ja sabeu, jo soc del Teb21:14
martina_;-)21:14
jordisayolwagafo: doncs tu ets multitasca i jo nop... :-(21:14
rafael_carreraswagafo, jordisayol ja deia jo que això estava molt callat :-)21:14
rafael_carrerasmartina, de moment hi ha quatre interessats21:15
martina_teniu dubtes/preguntes, voleu saber alguna cosa?21:15
rafael_carrerasperò cap d'ells no heu enviat l'escrit de candidatura que demanem21:16
rafael_carrerasno, de moment no21:16
martina_ups,21:16
rafael_carrerasvaja, jo no :)21:16
wagafoJo crec que és important que el lloc ofereixi força públic local, nosaltres som quatre gats i de la difussió ve gent però no tanta21:16
wagafoPel que has explicat, Marina, sembla un lloc força adient per fer la festa. Però deia que és important que hi hagi perspectiva que vingui força gent local21:17
martina_el nostre públic són joves  i adults del barri del Raval ... i tenim possibilitat de fer difusió local amb els nostres webs, llistes de difusió del barri, i altres com xarxanet.org o Òmnia21:17
josepgallartaixo sona be21:18
martina_mirarem de convocar sobre tot els "habituals" joves ... per exemple un grup d'alumnes de PQPI que intentarem que col·laborin també en la preparació i organització ;-)21:19
wagafoÉs important que fem bona difussió al barri, doncs21:19
martina_i de l'equip q treballem al Teb, de moment 5 persones participaran en lo que haga falta!21:20
martina_totalment d'acord amb la difusió ... tenim www.jovesteb.org + facebook, ravalnet.org + facebook, la llista, www.xarxanet.org, www.xarxa-omnia.org ...21:21
wagafoSeria bo doncs que feu el petit document que deia el Rafael posant tot això21:21
martina_ok, demà mateix :-)21:21
martina_responent a les preguntes de http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/ubuntucat-equip/2014-January/007353.html us serveix?21:23
wagafoSí, jo crec que sí que és suficient21:24
martina_una pregunta: amb quantes persones participants calculeu?21:26
martina_el nostre local no es molt gran, fins a uns 45 o 50 no hi ha problema,21:27
josepgallart un exit 10021:27
SiscoGarciananit21:27
SiscoGarciafinalment he vingut21:27
wagafoHola SiscoGarcia21:28
josepgallart15021:28
josepgallartrecord21:28
josepgallarthola sisco21:28
dpmbones SiscoGarcia, jo estic per aquí també, però una mica callat21:28
SiscoGarciaja t'he vist21:29
SiscoGarciasembla que avui hi ha competició per endur-se l'organització de la propera festa ;)21:29
wagafoA algunes festes sí que hi ha hagut tanta gent, però normalment no hi ha tanta gent21:29
SiscoGarcianaltros esperem involucrar la gent del barri21:29
wagafoBé, a l'octubre hi ha una altra, així que tampoc s'ha d'esperar tant21:30
SiscoGarciaara a l'insti hi ha en marxa un projecte d'entorn i s'està obrint21:30
rafael_carrerasnormalment, unes 5021:30
rafael_carrerasi no tots alhora21:30
rafael_carrerasperò no se sap mai21:30
SiscoGarciadarrerament s'ha fet diverses activitats de cara a les famílies i s'espera fer-ho també amb aquesta festa... si finalment l'organitzem21:30
SiscoGarciaper cert, martina_  sóc profe al Torre Vicens de Lleida21:31
rafael_carrerasbé, demanaré l'escrit a totes les precandidatures i a veure si decidim a la propera reunió, o a la següent a tot estirar21:32
martina_molaria una festa a Lleida :-)21:32
SiscoGarciagràcies ;)21:32
wagafoDoncs jo diria que lliuressiu els dos el document de candidatura i una festa la podem fer ara i l'altra té l'opció de fer-la a l'octubre21:32
SiscoGarciaem sembla bé wagafo21:33
martina_perfecte!21:33
josepgallartwagafo +121:33
wagafoPoter martina el TEB seria millor per a octubre, normalment a les versions interines no s'espera tanta gent21:33
SiscoGarciajo pensava el mateix però sóc part implicada21:33
SiscoGarciaja sabeu que al Torre Vicens hi cap força gent21:34
SiscoGarcial'altra vegada no era LTS i vam ser uns 10021:34
SiscoGarciaperò crec que hem de presentar la candidatura i decidir-ho21:34
rafael_carrerasbé, ja ens entenem :-)21:35
SiscoGarciaok21:35
martina_sí, podria ser octubre també ... finalment estem preparant una configuració Ubuntu Òmnia (q fam parlar a La Mina) i serà amb 13.04 lts21:35
rafael_carrerasmolt bé, martina_21:36
rafael_carrerasa veure si prepareu una presentació per la propera festa, sigui on sigui :-)21:36
martina_ok!21:36
rafael_carrerasja en tenim una!21:37
SiscoGarciamartina_, naltros en tenim una pel Torre Vicens, si vols podem parlar21:37
josepgallartno rebo res,escribiu?21:39
SiscoGarciajo crec que no escriu ningú21:39
rafael_carrerasvinga va, passem a parlar de la Jornada Ubuntu Touch (App Dev School) de l'1 de març21:39
martina_SiscoGarcia sí, per email?21:39
SiscoGarciasí martina_21:40
josepgallartok gracis21:40
SiscoGarciasuposo que ara ha de parlar dpm21:40
rafael_carrerasbé, el dpm s'ha ofert a portar la sessió21:41
rafael_carrerasi hauríem de trobar un  lloc per fer-la, preferiblement a Barcelona21:41
wagafola qüestió és si hi ha interessats a l'equip i si vindrà altra gent de fora21:41
rafael_carrerasper aprofitar la tirada del Mobile Global Congress21:41
dpmsí, tot i això cal considerar l'oferiment d'en josepgallart per Caldes també21:42
wagafopenso que a Caldes estarem molt ben acollits però possiblement estarem nosaltres i ningú més21:42
wagafodpm: la idea és que sigui una sessió oberta a qui vulgui venir?21:43
dpmsí, sí21:43
dpmperdó, hauria d'haver donat una mica de context21:44
dpmes tracta d'una sessió que seria una presentació i workshop sobre com funciona l'Ubuntu en mòbils21:44
dpmés a dir, sobre l'arquitectura, etc.21:44
wagafoEn aquest cas penso que seria preferible fer-lo a Barcelona, potser a la UPC si l'Alex en pot acollir, més que res perquè vingui més gent, ja que és la primera que es fa21:44
dpmperò el focus principal seria per aprendre a escriure aplicacions per Ubuntu21:45
dpmi seria un esdeveniment obert a tothom, sí21:45
dpmi si algú si atrevís, li posariem l'Ubuntu al mòbil ;)21:46
SiscoGarciasol o amb dual boot21:47
SiscoGarcia?21:47
dpmel que sigui :)21:47
SiscoGarcia:)21:47
josepgallartnomes uns models concrets21:47
dpmexacte, bàsicament seria per a la família Nexus, tot i que des de fa poc també es pot executar a l'emulador en un PC21:48
dpmo sigui, Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 i Galaxy Nexus21:48
SiscoGarciatens l'enllaç de l'emulador?21:48
SiscoGarciahttp://www.ubuntu.com/phone/install21:48
wagafoDeien però que es concentraran al Nexus 421:49
dpmSiscoGarcia,  -> https://wiki.ubuntu.com/Touch/Emulator21:49
SiscoGarciapel Nexus7 sense sim també val?21:49
SiscoGarciamerci dpm21:49
dpmwagafo, exacte, fa molt poc s'ha anunciat que el N4 i l'emulador seran el focus de desenvolupament21:50
dpmno controlo molt el tema dels Nexus, però crec que el Nexus 7 nou també serà mantingut21:50
SiscoGarciaaixò vol dir que el Galaxy Nexus no veurà l'Ubuntu Touch desenvolupat?21:50
wagafoAixò no es massa encoratjador per fer moltes instal·lacions: http://www.omgubuntu.co.uk/2014/01/ubuntu-touch-wont-support-nexus-5-will-drop-support-nexus-7-1021:50
SiscoGarciacap problema dpm21:51
dpmSiscoGarcia, malauradament, serà així, tot i que estem mirant de crear scripts pq la gent pugui mantenir-ho21:51
SiscoGarciamerci21:51
dpmés a dir, el codi per al Galaxy Nexus continua essent obert com sempre21:51
dpmperò com que fins ara les imatges es creaven als servidors d'Ubuntu21:52
wagafoSí, a veure si algú el continua21:52
dpmi ara no es seguirà fent, en principi serà difícil que es continuï21:52
SiscoGarciaesperem-ho, sinó els que tenim GN ens quedem «obsolets» ràpidament21:52
dpmés per això que volem publicar scripts per facilitar que la gent pugui continuar mantenint-los21:52
SiscoGarciaok21:53
dpmsí, ho entenc21:53
SiscoGarcia;)21:53
wagafoAndroid també ens ha deixat obsolets21:53
SiscoGarciaja :(21:53
dpmen tot cas, per la sessió  es podria instal·lar fàcilment dual boot per Galaxy Nexus21:53
wagafoBé, Google vull dir21:53
dpmper demostrar com va el tema de les aplicacions i per veure-les en viu en un mòbil real21:54
SiscoGarciaja wagafo per això busco alternatives, tot i que amb el 4.3 tiro perfectament21:54
dpmbé, tornant als locals...21:54
SiscoGarciatens raó21:54
dpmse m'acaba d'acudir que conec a un noi de http://made-bcn.org/21:54
rafael_carreraspodem preguntar a l'alexm que avui no ha vingut a veure si pot ser a la UPC21:54
wagafoMirem la UPC?21:54
dpmsí, llavors tindriem diferents opcions21:55
wagafojosepgallart sempre ens queda Caldes (com a Casablanca 8-) )21:55
josepgallart:-)21:55
SiscoGarcia:)21:56
dpmresumint, doncs, si hi ha interès...21:56
josepgallartpodem oferi un pac de balneari i jornada ubuntu :-)21:57
dpmjajaja21:57
dpmaixí no cal discutir-ho més, no?21:57
wagafoJo crec que sí, tot i que s'haurà de fer una mica de difusió sinó serem tres21:57
dpm- demano a l'alexm a la llista si es podria fer a l'UPC21:57
dpm- demano a la gent de MADE com ho tenen21:58
dpm- si no sempre ens queda Caldes21:58
SiscoGarcia:)21:58
dpm:)21:58
josepgallart21:58
SiscoGarcia:*21:58
SiscoGarciaquantes floretes avui ;)21:59
dpmwagafo, sí, tens raó pel tema difusió. Primer crearia l'esdeveniment al LoCo portal, un apunt de bloc i llavors podríem mirar on més s'ha de publicar21:59
dpmperò primer miraria de lligar el tema del local22:00
dpmquè us sembla?22:00
rafael_carrerasmolt bé22:00
SiscoGarcia+122:00
wagafoHo posaré a Ubuntu.cat de moment amb lloc "encara per fixar"22:00
josepgallartmolt be22:00
rafael_carrerasdesprés avirasema les llistes abans de res22:00
dpmgenial22:00
dpmwagafo, perfecte22:00
wagafoEstaria bé fixar el lloc aviat, però22:01
rafael_carrerasi al wiki22:01
wagafol'1 de març no és carnaval, oi?22:01
dpmwagafo, sí, miraria de fer-ho abans d'acabar la setmana22:01
SiscoGarciapotser ens regalen un n4 si venim disfressats :P22:01
dpmwagafo, pots venir disfressat si vols22:01
dpm:)22:01
wagafoDoncs quedem així...22:02
dpmmalauradament només en tinc un de N4, però pot ser que pugui emportar-me un N7 del MWC per l'esdeveniment22:03
dpmfantàstic22:03
SiscoGarciaguai22:03
josepgallarti el sortejarem?22:03
SiscoGarcia:)_22:03
dpmmalauradament crec que l'hauré de tornar :)22:03
SiscoGarcia:(22:03
dpmah, però puc portar llapissos USB Ubuntu22:04
dpmno és el mateix, però crec que en puc aconseguir alguns per donar22:04
josepgallartole ole22:04
SiscoGarciaestà bé22:04
dpm:)22:04
SiscoGarciamenys és  no-res ;)22:04
dpm:)22:05
dpmdoncs si no hi ha més preguntes, això és el que tenia per la sessió22:06
wagafoVinga, em sembla que estem22:06
wagafoHo acceptem tot 8-)22:06
SiscoGarciagràcies dpm22:06
dpmnp, gràcies pel suport!22:07
SiscoGarcia;)22:07
wagafoEl rafael_carreras sembla que deu estar sopant. tanquem doncs, bona nit22:07
rafael_carrerasja va :)22:08
rafael_carrerasm'estava adormint22:08
wagafoei!, ha funcionat....22:08
rafael_carrerasbona nit22:08
rafael_carreras############################################################22:08
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats22:08
SiscoGarciael rafael_carreras  no estava dormint, estava treballant22:08
rafael_carrerashehe, ja està posat22:08
SiscoGarciabona nit22:08
SiscoGarciaaixò volia dir22:09
wagafobona nit, quina eficiència rafael_carreras22:09
rafael_carrerasbona nit22:09
dpmo/22:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!