/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/16/#ubuntu-no.txt

Malinuxterminalen min lagger noe sykt12:17
Malinuxog det er ikke noe ssh-tunel, det er lokalt12:17
RoyKMalinux: lite minne/full swap?12:21
Malinuxingen av delene12:22
RoyKmrklg12:22
RoyKog cpu-last er normal/lav?12:23
Malinuxja. har hatt problemer med det i lang tid nå12:23
Malinuxcpu-last lav12:23
RoyKog i/o-last?12:23
RoyKden *bør* være lav12:23
Malinuxja, den er på 012:23
RoyKsært12:24
Malinuxja, det har vært annoying i tja, et år eller noe12:24
RoyKsnakka ikke du om å kjøpe ny maskin her for et halvår siden eller så? ;)12:25
Malinuxjo, men jeg har ikke gjort det enda. Det har lavest prioritet. Trenger ting til leiligheten og sånt som er høyere priortert12:25
Malinuxmen siden terminalen ikke lagget før, så er det vel feil å kjøpe ny pc av den grunn?12:25
RoyKmhm12:28
RoyKhar du satt den opp til å huske ørtogfjørti tusen linjer med historikk? ;)12:28
Malinuxblir litt. hm, pcen er blitt treg, får kjøpe ny :p12:28
MalinuxRoyK: hm, kanskje det er problemet12:28
RoyKMalinux: har gått på den der selv ;)12:29
Malinuxden står på unlimitd :)12:30
Malinux:$12:30
Malinuxprøver å ta av den jeg....12:30
Malinuxsetter den til staqndard 512 linjer12:30
Malinuxoi oi, det gjorde underverker kan det se ut som :D12:31
RoyK:)12:32
RoyKse der ja...12:33
Malinuxfår ikke startet handbrake mer12:34
Malinuxmalin@malin-M15a:~$ ghb12:34
Malinux(ghb:10772): GLib-GObject-WARNING **: cannot create instance of abstract (non-instantiatable) type `GtkScale'12:34
MalinuxSegmentation fault (core dumped)12:34
RoyKoops12:34
RoyKprøvd google?12:34
Malinuxfikk som svar på #handbrake at jeg skulle oppgradere til siste versjon, fordi det var en kjent feil, som skulle være fikset der, men får samme feilen enda jeg :)12:34
Malinuxgoogle har ikke vært til så mye hjelp egentlig12:34
RoyKkompilert opp ny versjon?12:34
Malinuxikke jeg, men lå nyere versjon i repoen12:34
Malinuxså tok en apt-get update && apt-get upgrade12:34
Malinuxkanskje prøve å avinstallere og installere på nytt12:35
Malinuxprøvde i alle fall en dpkg-reconfigure handbrake-gtk men det hjalp heller ikke12:36
RoyKMalinux: antar at de på #handbrake mente den aller siste versjonen ;)12:40
RoyKhttps://launchpad.net/~stebbins/+archive/handbrake-releases12:40
RoyKeller - det er vel kanskje den du har12:41
RoyKtrodde handbrake lå i de offisielle repoene...12:41
RoyKmenmen12:41
geirhaEr en tilbake på det kjøret nå?13:54
Malinuxnei13:54
Malinuxjeg trodde ikke at han var bannet en gang lengere, siden han har vært her inne.13:54
Malinuxjeg skrev til han på pm nå at jeg ikke ville fjerne +b-en og at en annen med op burde gjøre det. Jeg skrev videre til han at det har gått veldig fint å ha han her inne i det siste og om det ville fortsette fremmover og ingen reprise av det som har skjedd tildligere, så ser jeg ikke noe problem med å fjerne +b13:55
Malinuxdog savner jeg en innrømmelse av at han selv har stelt i stand problemene han har fått her inne, men det ser ikke ut til at det kommer men det viktigste er vel at det ikke skjer igjen.13:56
=== Jorn is now known as Guest66254
=== Guest66254 is now known as filosofixit

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!