/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/16/#ubuntu-pl.txt

CookieMz dzisiejszego kwejka, pytanie: czy to jest unity? http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/2014/01/f366232fa8592993711a34893402ab6b_original.jpg?138987918218:29
nvllCookieM: raczej mac18:33
CookieMaha18:34
TheNumbCookieM: OS X jak nic.18:54
CookieMno tak, popatrzyłem na google images i zostałem oświecony19:06
TheNumbCookieM: no.19:10
matti__hej22:24
drathirwitam...22:24
lukasz_heja22:36
lukasz_mieliscie problem moze ze skype 64bit i 13.1022:37
lukasz_?22:37
lukasz_mam taki problem ze co jakis czas robi sie okienko skype monohromatyczne22:37
lukasz_i jest crash22:37
lukasz_zastanawiam sie czy nie zainstalowac skype 32bit22:37
Dreadlishi miliard bibliotek pod 32 bity22:38
lukasz_any ideas ?22:38
kklimondaskype jest 32bitowy23:00
kklimondanawet w 64bitowym systemie, masz skype 32bit i biblioteki 32bit23:00
kklimonda(i nie, nie wiem czemu by ci crashował)23:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!