/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/19/#kubuntu-se.txt

QTjezytjena18:00
Philip5yo18:26
Philip5QTjezy: är det imorgon du får allt kul på posten?18:27
QTjezyjepp18:27
QTjezyom jag inte har med jobbig säljare som tar en månad på sig som senast ja handlade kamerapryls18:27
Philip5vore ju intressant 18:28
Philip5som med din d20018:28
Philip5undrar om jag får några filter18:28
QTjezyfastnade i helge hossmo och ligan19:12
Philip5helge är väl lite som du?19:12
QTjezyjo, förutom att han är lite värdelös på at hålla sig från kåken19:13
Philip5precis19:13
QTjezyoch lämnar uppenbarligen okrypterade sms till polisens förfogande 19:13
QTjezymen, den här soppan luktar polisiär inblandning, varifrån kom annars vapnet?19:13
Philip5förledande, manipulativ, karismatisk (för vissa) men galen och inte så listig i alla lägen19:13
QTjezyvanliga frikyrkliga galningar har ju knappast vapenkontakter som knappt kriminella har.19:13
Philip5de kanske måste försvara sig på yttersta dagen där i knutby19:14
Philip5kristi brud var väl gäst hos skavlan sist också. hon verkar ju lika galen hon men har inte åkt dit19:14
QTjezyeller så måste de dölja något ännu värre, någon ville gå ut med sanningen och de blev mördade.19:14
QTjezysanningen är att denna kristna sekt är en terror organisation som indoktrinerar barn till att bli jihadister19:15
QTjezyoch säkerligen har de mycket med sexuella övergrepp på barn med i ett hörn eftersom kapten klänning utredde delar av denna utredning19:15
Philip5inte omöjligt19:16
QTjezybrudarna är helt friade 19:16
Philip5i usa är de dock ännu värre men där får de ju inte ens kritiseras19:16
QTjezyhelge blev helt enkelt någon som får offra sig för "the greater good"19:16
QTjezyannars hade nog hela församlingen fått lida, nu kan de fortsätta smida sina planer 19:17
QTjezyhar du varit i knutby?19:17
Philip5jag har åkt igenom knutby men inte mer20:47
Philip5du kanske skulle flytta dit och hitta nya vänner ;)20:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!