/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/19/#ubuntu-se-mote.txt

GunnarHjGod kväll!19:10
JoWaGod afton.19:11
GunnarHjFörmodar att vi väntar på Peter.19:11
JoWaJa, jag har inte sett att han skulle vara förhindrad att delta.19:12
GunnarHjHan lade till en punkt på agendan för någon timme sedan.19:12
JoWaInte heller Jan är här.19:15
GunnarHjSå vad gör vi?19:17
JoWaUtan både TL och TC blir det inte mycket till möte.19:18
GunnarHjSant. Jag för min del kan avvakta och göra annat så länge.19:19
JoWaSamma här.19:19
GunnarHjKänns som att det är dags att betrakta mötet som inställt.19:56
JoWaInstämmer.19:57
GunnarHjTrist.19:57
JoWaJa, andra mötet som ställs in.19:57
GunnarHjFörmodar att förklaring kommer...19:58
GunnarHjHej så länge!19:58
JoWaHej då!19:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!