/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/19/#ubuntu-se.txt

Screedogod morgon06:24
andolmorgens06:26
Barremörrnn mörrn07:08
coobrakan kaffe komma till mig07:25
=== epzil0n is now known as Guest1282
huttanmorron alla glada :)08:16
andolBarre, HeMan: Hur hade ni det ute i vildmarken?08:52
Barreandol: det var treligt, fick mycket gjort faktiskt. Hade aldrig kunnat suttit så många timmar ostört här hemma. klart värt att åka dit, sen var det trevligt att träffa så många personer.09:18
yarresakjur, där?09:21
andolBarre: Trevligt, trevligt.09:25
Barreandol: han till och med klart med det jag hade planerat att göra igår, vilket tillåter mig att gå på nästa punkt i mitt projekt.09:28
HeManandol: det var riktigt trevligt!09:37
HeManandol: trots att larsemil gav mig ett oförbertt läxförhör... :)09:37
larsemilHeMan: det klarade du med bravur!09:38
HeManlarsemil: tackar!09:39
larsemilvar MYCKET trevligt igår!09:39
BarreHeMan: jag var iväg till postutlämningen och hängde på dörren när de öppnade 09:00 för att hämta ut mina prylar... de hade inte kommit :(09:41
HeManBarre: surt09:41
Barremm09:42
larsemilBarre: på en söndag!?09:42
Barrelarsemil: jag fick starka indikationer på att de skulle ligga på utlämningsstället redan i fredags, han inte kolla efter jobbet i fredags och igår var jag upptagen med annat ;)09:45
HeMannu har jag flyttat ner min hemkatalog en nivå i mitt btrfs-filsystem och ska montera den som en subvolym10:04
HeManoch så ska jag dra in fler kataloger där, bla /var10:04
HeManläskigt!10:04
HeMandags att boota om och testa10:04
HeMan*puh* verkar funka!10:24
wefoSub-boota hemkatalogens btrfs-indikation.11:08
* wefo är med i gänget11:08
sakjuryarre: Nu är jag en stund11:23
TobzionHej. Jag har en fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Jag installerad Ubuntu 10.4 fungerade bra tips i dag då jag startade om. Nu startar det fint men efter Ubuntu logga så blir skärmen mörk grå och musen är bara ett X. Kan flytta runt den men inga menyer eller tangent tryck funkar. Men tex min plex server funkar och jag kan komma åt filer. Någon som har något Tips tack12:01
coobrahmms14:18
coobravad kör ni med för lösenord på ssh... asså vilken typ  :D14:18
christoffernycklar14:21
christofferom det är det du syftar på14:21
christofferlösenord är avstängt...tillåts ej14:21
coobrachristoffer: ahh :D14:26
coobrachristoffer: rsa/dsa eller vad ?14:29
christofferrsa men den härvan med de olika varianterna har jag inte gett mig in i och grottat vidare på14:29
christoffermen se till att välja antingen 2048 eller 4096 nyckel storlek14:29
coobrajo14:30
coobrahur gör du på ett nytt ställe har du med dig den på usb eller ?14:31
christofferJo, en krypterad USB nyckel14:31
christoffermen sedan är ju frågan hur ofta du ska ssh till någon maskin från en maskin som du inte har kontroll över14:32
christofferdet är ju verkligen bara i nödfall14:32
coobramen usb kan gå sönder så lätt :/14:32
christofferalternativt att du har med det "tails" live USB på en USB och nycklarna på annan14:32
christofferjag har aldrig varit med om att en USB sticka har gått sönder14:33
coobrakanske jag som haft mycket otur14:33
coobranja har man en usbsticka å ska in på sin skit.. borde man ju kanske köra in puppy eller liknade  :p14:34
christofferpuppy har jag aldrig använt men "tails" verkar vara det säkraste nuförtiden14:35
christofferhttps://tails.boum.org/14:35
christoffermed tor och allt med från starty14:35
christofferstart*14:35
coobranice14:37
coobra:D14:37
christofferdet kommer från samma gäng som utvecklar Tor om jag har förstått allting korrekt14:38
coobrawiked14:38
christoffernågon som använder puppet som är online?14:53
christofferhur hanterar ni Puppet modules14:54
christoffer?14:54
christoffergit submodules/puppet-librarian?14:54
huttanhär vare dött idag17:26
whufforJupp17:29
=== Guest1282 is now known as epzil0n
epzil0nåäö :P23:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!