/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/21/#kubuntu-se.txt

Philip5QTjezy: nu har jag fått mina ersättningsfilter08:29
Philip5verkar inte vara så bra kvalietssäkring på de billiga för det oranga filtret som hade skiftningar kom nytt som inte har skiftningar men en lite mörkare orange.08:30
Philip55 färgade filter för 200 kr kanske förklarar endel :D08:31
QTjezy:)08:32
Philip5det blåa filtret som också hade färgskitningar hade samma färg med den nya08:34
Philip5duger ändå till min holga08:36
Philip5den är ju inte perfektion direkt08:36
QTjezynej, det är lite som instagram08:52
QTjezytvå filter på varandra med lite skägg imellan så08:52
Philip5jo09:22
QTjezyPhilip5, använder du instagram något?09:23
QTjezyeller twittr?09:23
Philip509:31
Philip5jo twitter09:31
Philip5men bara till att publicera om jag lagt upp något på min ppa09:31
Philip5instagram är mest fjortisgrej tycker jag09:31
QTjezyjag har aldrig sett en twitt10:05
QTjezyinstagram har man ju hört talas om och även sett effekterna av nån gång, men konstigt nog har inte mina fantasivänner varken twitter eller instagram10:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!