/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/21/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
mariozxAi giúp mình về phím chứng năng fn của máy - Toshiba C840.05:31
mariozx1) Bị ngược: ví dụ ấn f9-> giảm âm thanh. Fn+F9 mới là F905:31
OfficeCrabthế set lại trong shortcut ấy05:31
mariozx2) Không nhận đủ (ví dụ phím tắt chuột)05:31
OfficeCrabsystem setting -> keyboard/input gì đó -> shortcut -> chỉnh lại05:31
mariozxVào shortcut chỉ chỉnh phím tắt cho các chức năng. Mình muốn đảo ngược phím fn mà05:40
OfficeCrabthì bấm ngược lại05:40
OfficeCrabà05:41
OfficeCrabokay05:41
OfficeCrabhmm05:41
mariozxcó cách đảo ngược không. Mình quen phím thường ấn F5 là F505:41
OfficeCrabhmm05:41
mariozxgiờ phải ấn Fn+F5 mới là F505:41
OfficeCrabcái này setup cũng mệt đấy05:41
OfficeCrabngủ trưa đã05:41
mariozx:)05:41
OfficeCrabnhưng ý tưởng chung là05:41
OfficeCrabdùng xev xem key event của nó là gì05:41
OfficeCrabnếu bấm F9 chay mà nó lại ra volume down05:42
OfficeCrabthì tức là phải set ở phần bàn phím05:42
OfficeCrabset cái đó có thể set trong bios05:42
OfficeCrab(có thể nhé)05:42
OfficeCrabhoặc hardcor hơn thì sửa lại keymap05:42
OfficeCrab(which is a pain)05:42
OfficeCrabokay05:42
OfficeCrabbít thế05:42
OfficeCrabngủ đã05:42
mariozxđúng rồi. Hiện tại F9 ra giảm volume05:43
OfficeCrabxem trong xev ?05:43
mariozxokie cảm ơn bạn Crab, ngủ đã. Có gì mình nhờ vả sau hey05:44
mariozx:-)05:44
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!