/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/22/#ubuntu-dk.txt

=== jnbek_ is now known as jnbek
Ubuntubruger1er der nogen online ?13:45
Ubuntubruger1Jeg vil gerne have hjælp til hvilken Ubuntu version jeg bør installere på min Fujitsu Q2010. intel 1,2 core solo. 1gb ram.13:47
=== Ubuntubruger6 is now known as danielsp
=== Ubuntubruger4 is now known as danielsp_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!