/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/22/#ubuntu-pl.txt

grekjak ustawic zeby terminal dzialal na stale po angielsku ?09:08
jacekngrek: zobacz "locale"09:13
TheNumbo/09:16
ftpdLC_MESSAGES konkretnie.10:25
=== amkrankr1leuen is now known as amkrankruleuen
Dreadlish1st23:00
Dreadlishtu też23:00
gjmWygrałeś.23:06
Dreadlishwow23:10
dwellersuck luck23:12
dwellermuch win23:12
dwellersuch*23:12
gjmskąd wiesz że żadnego suck nie było? :v23:13
dwellerssał szczęście23:15
dwellerw sumie...23:15
akurczykhej23:45
akurczykmoglby mi ktos powiedziec czy dobrze to rozumiem? http://pastebin.com/jqDyZfQj23:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!