/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/26/#kubuntu-se.txt

Philip5Qutezy: köpte visst ett nikonobjektiv idag :)17:35
QutezyPhilip5, var du på mediamarkt?18:46
Qutezyvad blev det för något?18:46
Philip5Qutezy: nä på mediamarkt har de inte mycket skoj. jag var in till stockholm idag22:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!