/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/01/29/#ubuntu-no.txt

dr0Hei, har litt problemer med lyden min. Har brukt alsa og kjører på debian jessie14:43
Malinuxhvilket problem har du?14:44
dr0Malinux: Hei :) Ingen lyd ut av høytaleren da.14:44
Malinuxah14:44
Malinuxhar du alsamixer ?14:45
dr0mhm14:45
Malinuxog der er ingenting mutet?14:45
dr0Tror ikke det, har satt "Auto mute" til disable og alle de andre er grønne14:45
dr0Er de ikke-mutet når de er grønne med to 0 inni?14:46
Dry_Lipsdr0: hvis du er på Debian er du velkommen til å idle i #debian-no14:48
dr0Dry_Lips: Takk for det14:48
dr0lol14:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!