/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/02/01/#ubuntu-cat.txt

SiscoGarciananit josepgallart20:53
josepgallartbona nit SiscoGarcia20:54
SiscoGarciacom va?20:54
josepgallartforça enfeinat20:57
josepgallartara soc regidor20:57
SiscoGarciaper això t'ho deia ;)20:57
josepgallartpero va be20:57
SiscoGarciade tota manera veig que encara tens temps de venir a les reunions...20:58
SiscoGarcia... en canvi jo vaig molt de bòlit i em costa fer un forat20:58
josepgallarta vui no tinc cap activitat20:58
SiscoGarciananit wagafo20:58
wagafoBona nit, nois!20:58
josepgallartbona nit wagafo20:58
josepgallartaquet any e deixat les clases a la biblioteca per falta de temps20:59
SiscoGarcia:(20:59
SiscoGarciatot i això sempre estàs disposat a muntar-ne alguna ;)21:00
josepgallartcomenço una nova etapa21:00
SiscoGarciai tant!21:00
SiscoGarciananit rafael_carreras21:00
rafael_carrerashola :)21:01
rafael_carreras#############################################################21:01
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:01
josepgallartbona nit rafael_carreras21:01
SiscoGarcia'nem per feina21:01
rafael_carrerasbé, la veritat és que només tenim un punt a l'ordre del dia21:01
rafael_carrerasles candidatures per la festa21:02
SiscoGarciaper això he fet l'esforç de venir avui21:02
rafael_carrerasus haig de dir que a hores d'ara, no n'he rebut cap21:02
rafael_carreras:-)21:02
rafael_carrerasles he reclamat als 5 llocs que havien mostrat interès, però encara espero21:03
wagafoPotser la Martina va entendre que s'havia d'esperar a l'octubre21:03
SiscoGarcianaltros us podem passar un esborrany que està bastant avançat però li calen els últims retocs21:03
rafael_carrerasem sembla que els vaig dir que hi ha de temps fins el 1521:03
SiscoGarciaUs passo els enllaços al document de presentació de la candidatura del TorreVicens per la propera festa ubuntaire:21:03
SiscoGarciaen odt:21:03
SiscoGarciahttp://www.iestorrevicens.cat/owncloud/public.php?service=files&t=7f10c0e54e70b4d6921166036e6465cd21:03
SiscoGarciaen pdf:21:03
SiscoGarciahttp://www.iestorrevicens.cat/owncloud/public.php?service=files&t=2cc6a9d0dc472cc65d4c5c7ea75af32821:03
SiscoGarciaaquesta tarda encara els he estat retocant21:04
SiscoGarcianaltros volíem tenir-lo enllestit per avui però no hem estat a temps :(21:05
rafael_carrerasmolt complert, SiscoGarcia21:05
SiscoGarciaquè dius ara! Gràcies rafael_carreras21:05
SiscoGarciavols dir que ja està bé?21:06
rafael_carrerasfins el 15 es pot presentar i decidirem a la reunió del 1621:06
rafael_carrerasSiscoGarcia: home, jo crec que sí21:06
SiscoGarciaja ho diré, doncs21:06
rafael_carrerasquè més hi vols posar?21:06
SiscoGarciapotser una portada21:06
SiscoGarciaperò la veritat és que el contingut per mi ja està bé21:06
wagafoEstà molt bé, a més les festes als institus són les millors, en el meu parer21:07
josepgallartjo o veig be21:07
SiscoGarciaa mi també m'ho sembla perquè potser és on hi ha més recursos i més espai21:07
SiscoGarciadoncs si us sembla ho deixo tal qual21:08
wagafoI si engresquem nanos, profes i famílies o pot fallar21:08
wagafono pot fallar21:08
SiscoGarciaara mateix al nostre institut tenen moltes ganes d'implicar les famílies en activitats de tota mena21:08
SiscoGarciaesperem que la festa, si l'organitzem naltros, també serveixi per crear comunitat educativa21:09
SiscoGarciaem sembla que a Lleida, a nivell educatiu, s'associa l'Ubuntu al Torre Vicens... al menys entre els coordinadors d'informàtica que és el cercle on jo em moc21:10
wagafoA Lleida i a tot Catalunya...21:10
SiscoGarcia8-)21:10
SiscoGarciagràcies per la floreta wagafo21:11
wagafoSiscoGarcia la veritat que és un exemple a seguir21:11
SiscoGarciajo també ho penso wagafo i la veritat és que hi ha centres que s'hi van posant21:12
SiscoGarciaper aquí de vegades ens truquen per veure com ho hem fet i la veritat és que és afalagador21:12
SiscoGarciaa més, amb el canvi de Linkat cap a Ubuntu cada vegada hi ha més centres que s'hi posen21:12
SiscoGarciaesperem que la fi del win xp junt amb la nova Linkat contribuexi a una major distribució de l'Ubuntu21:13
wagafoA la universitat en canvi costa molt... Tot ho fan per a Windows21:14
SiscoGarciarafael_carreras, agafes el pdf doncs?21:14
SiscoGarciam'han dit que a la UdL que sempre ha anat amb Fedora ara estan migrant a Ubuntu 12.0421:14
SiscoGarciajo no ho he vist21:14
wagafoAra ens fan signar les actes electrònicament però sols es pot fer a Windows, mecagun21:15
rafael_carrerasSiscoGarcia: el pdf no se m'obre, em demana contrasenya21:15
wagafoA la UPF hi havia doble arrencada amb Ubuntu però ara han canviat l'arrencada i encara no l'han restablert21:15
SiscoGarcianoooo rafael_carreras mira't a dalt a la dreta i veuràs un lloc on diu baixar21:15
wagafoEstà molt bé això de l'owncloud, m'ho hauré de mirar...21:16
SiscoGarciafa dies que volíem instaŀlar i aquest estiu hem fet un canvi de servidors  i llavors l'hem instaŀlat... està força bé21:17
SiscoGarciarafael_carreras, has pogut baixar-lo?21:18
rafael_carrerasSiscoGarcia: no21:18
SiscoGarciadoncs ara te'l faig arribar21:19
josepgallartjo si :-D21:20
rafael_carrerasmolt bé21:20
rafael_carrerasteniu alguna cosa més?21:20
SiscoGarciarafael_carreras, te l'acabo de passar al correu ubuntu.cat21:21
SiscoGarciaper mi està tot21:21
josepgallart:-/21:22
SiscoGarciagràcies per la valoració que heu fet ;)21:22
josepgallartja esta tancada la data i lloc de la jornada per movils?21:22
rafael_carrerasla data sí21:22
wagafoEls hem dit que ens interessava això del MADE/MOB si es pot fer en català21:23
josepgallartok21:23
wagafoperò encara no ens han confirmat que ho accepten21:23
josepgallartintentare venir21:23
wagafoahir el contacte em va preguntar l'hora però després no va tornar a contestar21:23
wagafosuposo que dilluns ja ho sabrem21:23
SiscoGarciaa mi m'agradaria molt venir però cada vegada ho veig més complicat :(21:24
SiscoGarciaespero que feu un bon resum els qui hi aneu :P21:24
wagafoA veure què tal21:25
wagafoper mi tampoc hi ha més temes21:25
SiscoGarciadoncs bona nit a tots... i fins la propera!21:25
wagafoBona nit21:26
josepgallartbona nit21:26
rafael_carrerasbona nit21:26
rafael_carreras############################################################21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!