/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/02/05/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: såg du länken om octan igår? är det på den nivån du är när du väljer modifierare? ;)10:13
FlygisoftJo jag läste den precis10:14
FlygisoftHaha inte riktigt va10:14
Philip5som du ser så är det ju små skillnader mellan olika när man börjar nerda ner sig10:14
FlygisoftGår mer på dina förslag och erfarenheter ;D10:14
Philip5trots att de har samma storlek10:14
Philip5hehe10:14
FlygisoftJo var inte så stora skillnader som jag trodde det skulle vara dock10:15
Philip5viktigaste är nog att man är på banan och när man ser vad man saknar så kompletterar man10:15
FlygisoftJo precis10:15
Philip5hade man sett hur ljuset träffar en bakgrund i det där testet så hade man sett att spridningen varit lite olika hårda också10:15
Philip5var det raster med till den box som du beställde?10:16
Philip5grid som det heter på engelska10:16
FlygisoftJo det var det10:22
Philip5najs10:25
Philip5värsta klippet10:25
FlygisoftSer väl när jag får den :P10:58
FlygisoftOm det bara är skräp :D10:59
Philip5Flygisoft: var den väldigt billig?12:51
FlygisoftPhilip5: typ 30 pund15:11
FlygisoftFrån heliga kina15:11
Philip5hehe16:19
Philip5Flygisoft: kinaimporten har väl gått upp mycket sedan du började med inköp ;)16:19
FlygisoftPhilip5: Haha xD17:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!