/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/02/05/#ubuntu-no.txt

=== 31NAAEGES is now known as Aeyoun
qwebirc96610my screen is black in ubuntu not in windows whats wrong16:53
MalinuxKommer an på hva du mener med at det er sort skjerm/ It depends what you mean about black screen17:27
qwebirc96610den starter på normalt vis ,kan skimte veldig svakt noe ,men i windows er allt ok17:28
RoyKfår du opp gravisk innloggingsskjerm?17:37
RoyKgrafisk, evt17:37
qwebirc96610ja17:40
qwebirc96610kjører alle tester der ,men ingen skjermbilde i ubuntu etterpå17:41
RoyKhvilken ubuntu-versjon?18:01
qwebirc96610tror det er 12.10 med den blir jo oppgradert jevnlig18:02
Malinuxlsb_release -a18:05
RoyKqwebirc96610: distroversjonen oppdaterers ikke med mindre du spesifikt ber om det18:24
RoyKqwebirc96610: hva sier den kommandoen Malinux gav deg?18:24
RoyK!pastebin18:24
lubotu3For posting multi-line texts into the channel, please use http://paste.ubuntu.com | To post !screenshots use http://imagebin.org/?page=add | !pastebinit to paste directly from command line | Make sure you give us the URL for your paste - see also the channel topic.18:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!