/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/02/05/#ubuntu-pl.txt

=== pakos4 is now known as pakos
dslatquit14:36
dslatexit14:36
dslatpart14:37
mati75 /kick dslat14:37
mati75bastetmilo: ++14:38
gjmmocno pomocna14:46
marsjaninzmarsabastetmilo: czy tutaj w ogóle cokolwiek kiedykolwiek się dzieje poza jojnami i partami? :D21:03
Dreadlishno jasne, że nie.21:03
marsjaninzmarsao, siema Dreadlish.21:03
Dreadlishcześć marsjan.21:03
gjmWpuścili Cię do spejsu?21:04
Dreadlish:O21:04
gjmimpossibru21:04
marsjaninzmarsagjm: ja na chwilę21:05
marsjaninzmarsanie będę Marsjanował, luz. :D21:05
mati75a takie piękne idlowanie było21:05
Dreadlishnom21:05
Dreadlishgjm: :D21:07
gjmPogadaj z nami, bo jeszcze zaśniesz z nudów.21:07
gjm:v21:07
marsjaninzmarsagjm: nie nudzę się, trzepię hajsy.21:10
gjma trzep, tylko nie nabrudź21:10
gjmifykwim21:10
gjmczy jakoś tak21:10
bastetmilooj, marsjaninzmarsa co taki glupie pytania zadajesz?21:13
marsjaninzmarsabastetmilo: oj, bo sporo się o tym kanale nasłuchałem, a tu jak przeglądam backlog cisza od paru dni. :D21:14
Dreadlishwszyscy ucichli jak wszedłeś :|21:14
marsjaninzmarsaprzepraszam. :<21:15
=== Guest37474 is now known as a1i
=== amkrankr1leuen is now known as amkrankruleuen

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!