/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/02/06/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: kan du inte skriva arga mail och skälla ut ebaysäljarna som tar hutlösa överpriser på prylar bara för att det råkar vara ont om dem för tillfället och dåligt med lager?!?!12:53
FlygisoftHaha menar det12:54
FlygisoftBtw, deras nyår är slut idag12:54
FlygisoftOch verkar som dom börjar jobba igen den 8:e12:54
Philip5på tiden12:55
FlygisoftSkickade ett mail till en säljare i kina och fick auto svar att dom vara borta tills dess12:55
Philip5efter det blir det nog mer normala priser12:55
Philip5skulle känna mig lurad om jag köpte nu12:55
Flygisoftmm12:56
Philip5var det han som säljer softbox som gav autosvaret?12:57
FlygisoftYeah12:59
FlygisoftSkulle fråga varför dom inte har skickat skiten än12:59
FlygisoftMen fick ju svar på den frågan :P12:59
Philip5ja för de latar sig12:59
Flygisoftmm15:52
FlygisoftBara dom fixar det inom kort :)15:53
Jehovastjetjena!23:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!