/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/02/#ubuntu-se.txt

andolVar nära Stockholms centralstation vill jag äta lunch idag?09:13
Screedoandol: finns en sportbar inne på stationen som har god mat :)10:26
Screedokommder dock inte ihåg vad den heter.10:26
andolScreedo: Tackar.10:30
Screedoandol: np.10:31
huttanquit15:06
realubotRyck upp er!15:47
einandrealubot: vad då?16:14
realuboteinand: Kanalen är ju helt tyst ju.20:24
realuboteinand: Den behöver ryckas upp.20:24
Philip5larsemil: uppdaterat kdeconnect på sistonde?22:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!