/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/05/#ubuntu-vn.txt

=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor423ai giúp mình vs11:13
Stanley00!ask11:13
ubot2`Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!11:13
vubuntor423mình đc cậu mình cho 1 cái notebook chạy ubuntu11:13
vubuntor423trên đó cậu mình cài sẵn user11:14
vubuntor423nhưng cậu mình quên pass11:14
vubuntor423mình mún tạo user mới cũng k đc @@11:14
Stanley00và câu hỏi của bạn là...?11:15
vubuntor423chỉ mình tạo user11:15
vubuntor423mình tạo thì nó hỏi pass @@ tạo hoài k đc11:15
Stanley00làm thế nào bạn login được khi không có password vậy?11:16
vubuntor423mình mở máy nó k hỏi pass11:17
Stanley00hmm... bạn dùng Ubuntu lần nào chưa?11:18
vubuntor423chưa11:18
vubuntor423đó h chỉ nghe nói trên mạng11:18
Stanley00vì vụ này cần phải đụng đến grub, mount, và đủ thứ linh tinh khác nữa...11:19
vubuntor423-_-11:19
Stanley00vậy thì có lẽ tốt hơn là nên cài lại, hoặc nhờ cậu bạn support đi :D11:19
vubuntor423cho mình hỏi cách cài win XP từ ubuntu đc k11:20
vubuntor423em tìm trên mạng toàn chỉ từ XP qua ubuntu @@11:20
Stanley00ủa? cài window thì liên quan gì đến Ubuntu? bỏ đĩa vào và boot chứ?11:20
vubuntor423em thấy em k hợp vs unbuntu :D11:21
vubuntor423nhưg khổ nỗi notebook k có ổ đĩa11:21
Stanley00chịu, cái đó nằm ngoài phạm vi support ở đây :D11:22
vubuntor42311:23
vubuntor423tks bác11:23
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK
vubuntor356chào mọi người mình đang định cài ubuntu mọi người có ai rảnh cho mình hỏi 1 chút không?12:15
Stanley00!ák12:20
ubot2`Factoid 'k' not found12:20
Stanley00!ask12:20
ubot2`Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!12:20
=== Tux|AFK is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!