/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/16/#ubuntu-cat.txt

rafael_carreras############################################21:00
rafael_carrerashola nois21:00
rafael_carrerasavui parlarem de les activitats que podem fer a la propera ugj21:03
rafael_carrerastenim la configuració del servidor per les distros que vol fer l'alexm21:03
rafael_carrerasm'agradaria tenir una descripció més bona per posar-ho al wiki21:04
rafael_carrerasja l'hi demanaré21:04
rafael_carrerastenim el triatge de bugs21:04
rafael_carrerasi les traduccions21:04
wagafoHola bona nit! Sí, això és el que podem fer21:05
rafael_carrerasi també parlarem amb la gent d'allà per si algun dia volem fer-hi una festa21:05
wagafoEl que vol fer l'Àlex és un sistema pel qual es puguin allotjar totes les iso necessàries per instal·lacions al mirall21:06
rafael_carreras21:06
wagafoJo potser em porto un disc i si estem treballant els miralls intento muntar-ne un així no depenem sempre del disc de l'Àlex21:07
wagafoEm sembla que avui estem tu i jo sols, oi? No sé si el Josep volta per aquí, l'Àlex ja va avisar que no hi seria21:08
rafael_carrerasaixò sembla :-)21:09
rafael_carrerasdoncs ja està, la veritat és que la reunió d'avui no tenia gaire a parlar21:10
wagafoQuant a la UGJ depèn si ve gent o no, si som els 3 o 4 de les últimes tampoc hi ha massa elecció d'activitats21:10
wagafoA més a vegades ve gent que vol que li arreglis alguna cosa... tampoc els pots fer fora21:11
wagafoDoncs vinga, tanquem si vols, ja hem enllestit la reunió21:11
rafael_carrerasno, clar21:11
rafael_carrerasel cas és fer feina21:11
wagafoSí, però estaria bé no fer instal·lacions, això és feina per un usuari, les altres són per la comunitat21:12
wagafoPotser podem posar alguna cosa a la wiki, aclarint que per instal·lacions millor anar-hi a les festes i no a les UGJ21:12
rafael_carrerasd'acord, ho posaré21:13
wagafoDoncs au, ja ho tenim21:13
rafael_carrerasvinga, bona nit21:13
wagafoBona nit, ens veiem...21:14
rafael_carreras#############################################21:14
josepgallartbona nit21:21
josepgallarthola, bona nit21:21
josepgallartdons jo ja us puc dir que i no podré anar :(21:21
josepgallarthola wagafo21:21
josepgallartbona nit21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!