/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/25/#ubuntu-no.txt

winbVår leverandør signere.no har detektert at du har en for gammel versjon av Java. Vennligst oppdater Java til siste versjon ved å besøke www.java.com20:17
winbJeg har siste versjon av icedtea-plugin20:17
winbHva kan jeg gjøre?20:17
RoyKwinb: installer windows 820:35
RoyK:D20:35
Dry_Lipswinb: Installere Oracle sin java20:39
winbwindows 8 var ett bra tips20:40
RoyKhehe20:40
RoyKwinb: bankid funker jo med openjdk20:40
RoyKbare å teste20:40
RoyKfunker faktisk fint20:40
RoyKmen enkelte tester av versjoner og sånt er fulle av dritt, så de tror du bruker en gammel java-versjon20:40
winbfunket med oracle takk Dry_Lips20:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!