/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/03/25/#ubuntu-tr.txt

Guest11850slm20:20
=== Guest11850 is now known as olgac
olgacslm20:21
olgacgrub açılış seçeneklerinde  windows u öne almak için ne yapmalı20:23
goeo_Windowsun bootloaderı mı?20:25
olgachayır grub20:25
olgacayarlarından20:25
olgacya bu sorun eskiden ubuntu forumunda vardı şim di bulamıyorum20:26
olgacgeo yardım edecekmisin?20:29
olgacubuntu grub ayarları, açılış seçeneklerinde windowsu öne almak istiyorum yardımcı olabilecek var mı_?20:30
goeo_Ah, aylar oldu multiboot yapmadım, daha tecrübeli biri yardım etse daha iyi olacak sanki.20:31
olgacok20:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!