/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/01/#ubuntu-cat.txt

dvd93bcnbona tarda!17:06
dvd93bcntinc un problema amb el meu ubuntu 13.10 , i no l'he pogut solucionar , aixi que m'estic adreçant a vosaltres per veure si ho aconsegueixo d'una vegada17:06
dvd93bcnel problema es que fent una instal·lació de 0 del sistema operatiu , tot funciona menys el so , he probat amb reiniciar els drivers alsa i tal pero no hi ha manera17:07
martinabona nit19:59
wagafoHola, bona nit20:02
rafael_carrerashola, arribo tard20:06
wagafoHola20:06
rafael_carrerasheu començat?20:06
wagafoNo, encara no20:07
rafael_carrerasdoncs vinga20:07
rafael_carreras###############################################20:07
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:07
rafael_carrerasel primer punt són les activitats que farem a la ugj20:08
rafael_carrerasque sembla que ja estan clares, oi?20:08
wagafoSí, no? Muntar els miralls, i traduccions si hi ha temps20:08
rafael_carrerasl'alexm ens va parlar del servidorde distros i paquets20:08
wagafo20:09
rafael_carrerasi mirarem de fer traduccions i bugtrack si s'escau20:09
wagafoAixò mateix20:09
rafael_carrerasdoncs ja està, segon punt :-)20:09
wagafoRàpid millor20:10
wagafoEl segon punt l'he posat jo: formulari per a la festa20:10
rafael_carrerasbé, començarem a les 11:00 h, miraré de ser-hi una mica abans20:10
rafael_carrerasmartina, hi seràs tu?20:10
martinasí!20:10
rafael_carrerasperfecte, ens veurem doncs20:11
rafael_carrerasara sí, el segon punt20:11
martinahi serè cap a les 10:45, suficient?20:11
rafael_carrerasmartina: i tant20:11
rafael_carrerasFormulari per a la Festa Trusty Tahr a Lleida20:11
rafael_carrerasintueixo que s'ha de començar a preparar20:12
wagafoHo posava per preguntar-li als organitzadors sobre els detalls de dinar i tal20:12
rafael_carrerasreconec que no he preparat res de la festa de Lleida20:12
rafael_carrerasa veure si puc contacta-hi doncs20:12
rafael_carrerastambé els hem de preguntar per les xerrades i activitats diverses20:13
wagafoSí, a veure com està això20:13
rafael_carrerasa veure com està l'agenda...20:13
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/TrustyTahr/Agenda20:14
rafael_carrerasno me la miro des del gener :-(20:14
wagafoJo puc anar preparant el formulari i el completem quan ens passin el que falta20:14
rafael_carrerasja hauríem d'haver fet el Call For Papers20:14
rafael_carrerasbé, a veure si m'hi poso20:15
wagafoTambé és important que publiquem el formulari aviat, d'aquí a poc quedarà un mes només20:16
rafael_carrerassí, per això hem de tenir les xerrades :-/20:16
rafael_carrerasbuf, sí que anem malament aquest cop20:17
wagafoSuposo que a Lleida tindran algun suggerimen de xerrades20:17
rafael_carrerasi el Sisco no me n'ha dit res, ell que deia que mirava l'agenda...20:17
rafael_carrerasbé, demà a veue si el contacto20:17
wagafoLa veritat és que és el primer cop que veig l'agenda20:18
rafael_carrerashehe20:18
wagafoPrimer cop de sempre, no d'aquesta festa20:19
rafael_carrerasja ho suposava :-)20:19
rafael_carrerasla veritat és que la faig per mi, per no oblidar-me de les coses que s'han de fer sempre20:20
rafael_carrerasperò el sisco deia que la mirava20:20
rafael_carrerasfa anys :-D20:20
wagafoBé, doncs ens posem les piles20:20
rafael_carreras20:21
rafael_carrerasvinga, ja estem per avui20:21
wagafoVinga, fins dissabte20:21
rafael_carreras#####################################################20:21
rafael_carrerasbona nit a tothom20:21
rafael_carrerasi fins dissabte, sí20:21
wagafoBona nita20:21
wagafoBona nit vull dir20:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!