/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/16/#ubuntu-cat.txt

=== dpm is now known as dpm-afk
=== dpm-afk is now known as dpm
=== dpm is now known as dpm-afk
josepgallartbona nit19:53
wagafobona nit, tinc visita, aneu fent19:59
rafael_carreras####################################################20:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:00
rafael_carrerasprimer valorarem la passada ugj20:00
rafael_carrerason vam treballar, cadascú al seu aire, la veritat20:00
rafael_carrerasperò vam treballar tots20:00
rafael_carrerasèrem 5 persones, incluent-hi els dos del TEB20:01
rafael_carrerasno va ser cap èxit de participació, però si es tracta de fer feina, se'n va fer20:01
wagafod'acord20:02
wagafoestà bé fer-Les tot i que duguem pocs20:03
rafael_carrerasjo penso igual20:03
rafael_carrerassinó, la feina difícilmemt s'hagués fet20:03
rafael_carrerasbé, el segon punt són les ponències per la festa20:06
rafael_carrerasel josepgallart ja s'ha ofert per la primera xerrada :-)20:06
rafael_carrerasi el Joan de Gràcia per fer la xerrada de Linkat20:07
rafael_carrerasaixí que ja en tenim dues20:07
josepgallartvaig llegir que algu avia demanat xerrades de nivell baix, esperava que avui ampliesiu la informacio20:07
josepgallartper decidir que faig20:07
rafael_carrerasel siscogarcia diu que n'hi ha unes quantes més per confirmar20:07
rafael_carrerasjosepgallart: el sisco diu que els assistents seran professors d'institut dels voltants i alumnes20:08
rafael_carrerasi diu que no en saben gaire20:08
rafael_carrerasla idea seria convéncer-los que es passin a linkat-ubuntu20:09
josepgallartpensava que al institut tots son usuaris20:09
rafael_carrerassí, a l'intitut sí, però a fora ja no, i tampoc a cap institut de Lleida20:10
josepgallartok20:10
rafael_carrerasbé, pensava que el sisco ens explicaria una mica quines xerrades hi ha previstes20:11
rafael_carrerasperò que consti que ja em va avisar que ho posaria al wiki després de setmana santa20:11
rafael_carrerasaixí que esperarem20:11
rafael_carrerasla cosa és que sembla que està tot controlat20:12
rafael_carrerastambé havien de venir del TEB a fer una xerrada, a veure si els acabo de convéncer20:12
josepgallartque us sembla si faig una introducció a Lubuntu  explicant la fi del suport de XP?20:14
rafael_carrerasdoncs ja estem20:14
rafael_carrerasui, no t'havia vist, josepgallart20:15
rafael_carrerasa mi em sembla molt bé20:15
josepgallart:-D20:15
rafael_carrerasels del TEB ho estan fent amb xubuntu20:15
josepgallartdons adjudicat20:15
josepgallartes que ara no tinc portatil amb UBUNTU, per presentar la nova versio20:16
wagafoperdó que no poc estar gaire20:16
rafael_carrerasperquè a molts instituts això de l'XP serà un problema20:16
josepgallartsi ja es un problema20:17
rafael_carrerasbé, ara sí que ja estem20:19
rafael_carrerasau, bona nit20:19
rafael_carreras################################################20:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!