/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/22/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Hallå hallå12:47
Philip5Flygisoft: tjena13:06
Philip5Flygisoft: var det något särskilt eller ville du bara ha lite uppmärksamhet?15:37
FlygisoftPhilip5: Är bara uppmärksamhet17:33
Philip5Flygisoft: så pass19:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!