/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/22/#ubuntu-no.txt

skandixnoen som har fått testa ut juju01:10
skandixprøvd, det litt kjapt og lest gjennom document, virker ganske bra..out of the box.01:10
skandixMorning06:43
UkuleleSolenGod kväll i stugan!17:15
skandixGod Kveld17:41
RoyKaften17:45
RoyKnoen her som vet om en backuptjeneste som er brukbar?18:08
RoyKcrashplan sier at den skal bruke 3+ måneder for å legge tilbake 600 gig18:08
RoyKikke så veldig bra18:09
geirhaFår kjøpe deg en backup-robot :p19:07
RoyKkoster jo litt19:11
geirhamen tar sannsynligvis mindre enn 3 måneder :)19:51
IvarBMÅ dere ha backup av pornosamlinga? :P20:00
slagordmannenObviously.20:17
=== slagordmannen is now known as Aeyoun

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!