/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/23/#ubuntu-se.txt

ScreedoGod morgon i kanalen06:04
Barremörrn Screedo06:33
BarreHeMan: ses vi sen eller?06:34
larsemilmorrn06:57
larsemilvad kan fattas om man kör openbox och datorn inte går ner i viloläge?06:57
Barrelarsemil: laptop tools?07:02
Barrewb larsemil07:02
larsemilBarre: hm. skulle kunna vara.07:02
larsemilnu lämnade jag ju datorn hemma så kan inte testa.07:02
larsemil:)07:02
larsemilBarre: ogg har börjat prata sig varm om coreos. kikat på det?07:03
Barrelarsemil: han snattrade om det i en annan kanal, nej jag har inte kollat på det. Ser spännande ut, men det är nog inget för mig07:04
itmannenÄr det alltid kommandot purge som gäller vid borttagning av ett program?07:05
larsemilitmannen: det beror på07:06
itmannenOk07:06
larsemilitmannen: apt-get remove program tar bort programmet men kan spara configfiler etc07:06
larsemilpurge tar även bort alla configs07:06
itmannenAha07:06
itmannenSå för en fullständig så gäller purge mao07:07
itmannenMycket tack07:07
PatrikBoxGodmorgon07:40
einandHittade denna http://home.swipnet.se/vagbrytaren-harryda/07:43
einandhttp://www.vagbrytaren.org/07:44
larsemileinand: ring och sälj på dem en mobil växel07:54
znibromorrn!07:55
einandlarsemil: möjligtvis ett kärnkraftverk, så är det iaf rätt branch08:05
einandhttp://www.vagbrytaren.org/Smutsig%20el-natversion.pdf08:08
PatrikBoxhej är det någon som kör ubuntu 14 som har problem med wifi som disconnectar titt som tätt ?08:21
degnPatrikBox: en snubbe skrev om det igår08:28
degnoch den snubben var nog du08:28
degnhehe08:28
PatrikBoxhaha mm ..08:45
PatrikBoxYepp har fortfarande inte löst problemet . irreterande när dne tankar mail med evolution så heltplötsligt står det tcp connection rejected .. osv  .. webbradion discconectar  - irc allt .. bara starta om möget igen ...tar ju 10 sekunder men det är irreterande..08:46
Barrevad säger iwconfig08:51
Barreoops.. he's gone08:51
degn:<09:20
bamsefarBarre: Som du ser på hans joins/quits så får han ju nytt WAN-IP. Inte mycket han kan göra åt det.09:24
Barrekanske inte är den maskinen han har problem med bamsefar =) you never know...09:26
bamsefarHan pratade om nån 3g-box sist iaf.09:26
Barreja du ser.. det visste jag inte09:31
einandoj, kort vecka nästa vecka, jobbar bara 2 och ½ dag09:40
larsemilmm såg det.09:47
PatrikBoxdå provar vi igen haha10:27
markusdbxTips på bra tiling wm?14:09
einandmarkusdbx: notion14:36
=== koffe is now known as kittkatt
kittkattHej! Jag har ett problå ä ö fun('a' 'o' a) funkar inte i nutty, hur skall jag gå tillväga?14:56
kittkattinte bara i nutty aven i system14:59
einandhttps://www.youtube.com/watch?v=zdgsjyGYo7I20:22
UkuleleSolenGod kväll i stugan!20:54
Meerkathejsan21:03
UkuleleSolenTitta, en som lever21:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!