/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/24/#ubuntu-no.txt

skandixMorning06:49
trenchmore /etc/issue15:18
trenchUbuntu Utopic Unicorn (development branch) \n \l15:18
trench^^15:18
RoyKheh - 14.04 har nettopp kommet og du bare *må* kjøre dev-branch? ;)15:49
qwebirc30903god kveld21:40
qwebirc30903har et wifi problem etter 14.04 på en hp 851021:40
qwebirc30903wifi virker ikke21:40
qwebirc30903har prøvd diverse fix it jeg har funnet på nettet. men de virker ikke.21:41
Malinuxqwebirc30903: hvilket wifi-kort har du?22:49
Malinuxlspci | grep Network22:50
Malinuxskulle gi en output som viser hvilket kort du har22:50
Malinuxhvilke fixer har du prøvd?22:50
Malinuxjeg tar kvelden nå, så får vi se på det i morgen den dag :)23:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!