/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/24/#ubuntu-rs.txt

nikolamPrimetio sam da posle instalacije `Adobe reader` aplikacije i Adobovog Fleša na vindovsu, ne može ponovo da se reinstalire GRUB za Linuks.10:22
nikolamZato što se Aobov rider i fleš na vindovsu ponašaju kao virusi i instaliraju se u prostor između MBR i 1. particije10:22
nikolamstoga mora da se to pobriše sa dd to 63 bajta i onda da se montira Linuks, pa da se odradi update-grub10:23
nikolamkad se podigne Linuks sa diska, ond još jedan update grub sređuje da se doda i Vindovs i tek onda radi dvostruko podizanje (iliti dual but)10:24
nikolamAl prilično je sablasno šta firma `Adobe` radi sa svojim proizvodima...10:24
nikolamhttp://www.itdogadjaji.com/2014/04/14/how-to-establish-agile-competence-center-meetup/10:24
=== dungodung|away is now known as dungodung
Miladinhttp://www.youtube.com/watch?v=4lvGTgEBAw8 ;(18:37
=== manjaro_user_ is now known as vrag81
=== dungodung is now known as dungodung|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!