/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/04/24/#ubuntu-se.txt

larsemilmorrn06:40
andolmorgens07:06
Barretjenis07:13
=== Barre changed the topic of #ubuntu-se to: Välkommen till #ubuntu-se! Läs våra kanalriktlinjer på: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/IRC/IrcRiktlinjer | LoCo-möte söndagen den 11-Maj 20:00
realubotBu!13:26
realubotDär blev ni rädda va?13:26
DynamitJa13:55
Dynamitsluta skräms13:55
andylandSysadmins på jobbet kör 12.04 LTS, och vill köra ett ubuntu skript som en service-daemon. Är det någon som har några resurser på det?14:53
bamsefarubuntuscript?15:49
MrMorphyHallå alla! Har fått ett problem efter att jag har uppgraderat till 14.04. När jag startade om datorn så ska jag logga in och då säger den "misslyckdes med att starta sessionen" Nån som har en lösning?18:45
andylandbamsefar: Pinsamt. Menade python skript, men var tydligen både stressad och brainfucked efter dagens arbete. Fick bra hjälp från annat håll: http://bpaste.net/show/230906/19:46
andylandMen tack som vanligt freenode’s bästa irc kanal :D19:47
DynamitVi är bäst i denna kanal haha19:47
realubotDet är här det händer som man säger.20:21
einandok20:30
einandnågon mera här som använer sig av amazons gratis vpser?20:47
realuboteinand: Säg inte att uppdateringen strular?21:25
qvakvisst behover man inte ha swap nar man har 24GiG ram?22:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!