/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/01/#ubuntu-cat.txt

josepgallartbona nit19:57
SiscoGarciananit19:58
rafael_carrerashola19:58
wagafoBones19:58
SiscoGarciasembla que avui anem aviat ;)19:59
wagafopis pas19:59
wagafodia dels treballadors...19:59
SiscoGarcia:)19:59
SiscoGarciaclaqueta?20:00
rafael_carreras#############################################################20:00
SiscoGarciauaaala20:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:00
SiscoGarciabon vespre20:00
josepgallartbon vespre20:00
rafael_carrerastenim unes quantes xerrades acceptades20:01
rafael_carreraspotser en faltaria alguna més20:01
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/TrustyTahr#Lloc_i_programa_d.27activitats20:01
wagafoCom ho tenim per enllestir el formulari d'inscripció?20:02
SiscoGarciawagafo, anem a pams20:02
rafael_carrerasendavant, SiscoGarcia20:02
SiscoGarciacom podeu veure per completar la jornada encara hi ha 3 sessions pendents20:02
SiscoGarciade les 3 una és possible que la faci un alumne i ens faria molta iŀlusió20:03
SiscoGarciaseria sobre el centre de programari... súper bàsica, però ja és el que volen a l'insti, així tothom pot saber com instaŀlar programes que sembla ser un gran problema pels qui comencen20:04
rafael_carrerasmolt bé20:05
SiscoGarciade les altres dues sessions una la podríem fer naltros sobre proxmox, però ens estimaríem més no estar obligats i poder estar disponibles per resoldre temes de logística i així20:05
SiscoGarciasi cal a última hora la fem... això sí, una altra estaria bé aconseguir-la20:05
rafael_carrerassi al final no omplim totes les franges, taampoc no passa res20:05
rafael_carrerassempre podem escorçar una mica la festa20:06
rafael_carrerasperò hauríem de decidir ja20:06
SiscoGarciarafael_carreras, recordo un fil de la llista on algú parlava d'alguna cosa que havia fet al seu institut i li havies proposat d'explicar-ho a la següent festa20:06
SiscoGarciarecordes qui era?20:07
SiscoGarciano sé si la cosa no anava de tancar màquines de forma automàtica o què20:07
rafael_carrerasalgú de Granollers, em sembla20:07
rafael_carrerasel puc cercar20:07
SiscoGarciaestaria bé, gràcies20:08
rafael_carrerasi parlar amb la Martina a veure si bé20:08
rafael_carrerasho faré demà20:08
SiscoGarciala Martina faria una xerrada?20:08
rafael_carrerasvam quedar que estaria bé20:09
SiscoGarciai tant20:09
rafael_carrerasperò no me n'ha tornat a parlar20:09
SiscoGarciaproposa-li a veure si podem omplir la graella20:09
rafael_carrerasja veurem20:09
SiscoGarciaja diràs20:09
SiscoGarciaper mi podem passar al segon punt20:10
SiscoGarciaa veure si podem tancar el programa durant la setmana vinent20:11
rafael_carrerasdimecres, si pot ser, que anem tardíssim20:11
SiscoGarciasip20:11
rafael_carrerasi s'ha de fer el formulari i la nota de premsa20:12
SiscoGarciaquan tinguis resposta d'aquests contactes m'ho dius i mirem de cobrir el que quedi20:12
rafael_carrerasd'acord20:12
SiscoGarciagràcies20:12
wagafoDel tema d'àpats si s'ha de posar alguna cosa al formulari envíem missatge privat Sisco20:12
SiscoGarciano sé si s'ha de posar, potser podem discutir-ho en públic20:13
SiscoGarciaentenc que passem al segon punt20:13
rafael_carrerasvinga, segon punt20:13
SiscoGarciapel que fa al formulari per part nostra hi ha el tema de l'àpat20:13
SiscoGarciaseran 12 €20:13
SiscoGarciaperò crec que s'ho val:20:14
josepgallartno mengarem a la cantina'20:14
josepgallart?20:14
SiscoGarciaplates d'amanida i plates d'embotit i formatges repartides per les taules20:14
SiscoGarciasí josepgallart20:14
wagafoS'ha de fer reserva?20:14
SiscoGarciafideuà...20:14
SiscoGarcia... la fan molt bona :)_20:14
rafael_carrerasai, què bona la fideuà20:15
SiscoGarciapostres, beguda (aigua i vi negre) i cafès20:15
wagafono hi ha cargols????20:15
SiscoGarcianopes :(20:15
SiscoGarciahauràs d'anar a algun bar de fora de l'insti20:15
wagafobé, farem amb embotits i fideuà...20:15
SiscoGarciaels postres crec que seran pinya i gelat20:16
wagafoho dic de broma perquè no menjo cargols...20:16
SiscoGarciajo no gaires ;)20:16
SiscoGarciacom ho veieu?20:16
rafael_carrerasdoncs jo sí20:16
rafael_carrerasho veig bé20:17
josepgallartbe20:17
wagafoPer mí bé. S'ha de fer reserva i pagament previ?20:17
SiscoGarciareserva sí, del pagament no n'hem parlat20:17
SiscoGarciacom pode20:17
SiscoGarciacom podem fer el pagament previ?20:17
rafael_carreraspodem?20:17
rafael_carrerascal?20:18
wagafoAlgun any ho havíem fet per ingrés a un cmpte, però és un mica muntatge, millor evitar-ho20:18
SiscoGarciacrec que a València ho vam fer20:18
SiscoGarciaper mi millor no fer-ho20:18
SiscoGarciano n'hem parlat, suposo que la gent serà seriosa... al menys la gran majoria20:18
wagafoD'acord, el perill és que alguna gent que reservi després no vingui, però esperem que no siguin gaires20:18
SiscoGarciade tota manera la cuinera voldria saber quanta gent serem com a tard el dijous 1520:19
SiscoGarciajo podria fer seguiment d'aquest formulari?20:19
wagafoDoncs ja posem al formulari que est tanca al dia 1520:19
wagafoEt puc donar accés a la web si vols Sisco, tens compte?20:20
SiscoGarciasempre hi haurà algú que s'apunti a última hora però el gruix el podrem saber... que és del que es tracta20:20
wagafoFaràs que la gent de l'institut també s'anoti al formulari?20:20
SiscoGarciasí, crec que seria capaç de recordar-ho20:20
SiscoGarciai tant20:20
SiscoGarciatothom s'ha d'anotar per poder dimensionar-ho bé20:21
SiscoGarciaa més hem de saber quants venen a la festa i quants venen a dinar20:21
wagafoDoncs em comentes l'usuari i et dono accés i t'explico com mirar els inscrits. Una altra possibilitat és que puc fer que t'arribi per correu cada cop que s'inscriu algú/alguna20:21
SiscoGarciapotser millor aquesta última opció20:21
wagafoDoncs ho fem així, és més fàcil20:22
SiscoGarciagràcies20:22
SiscoGarciapel que fa al dinar el dubte que tinc és si creieu que és millor detallar el menú o no20:22
wagafoJo vaig enllestint el formulari20:23
SiscoGarciaho dic perquè 12 € pot fer pensar-s'ho a algú però si coneix el menú potser ho veu raonable20:23
SiscoGarciagràcies wagafo20:23
wagafoPotser podem posar alguna cosa perquè la genta sàpiga que entra amb els 12 euros20:23
SiscoGarciacrec que sí20:23
josepgallartsi es cert dons al ser un institut esperes un preu mes de batalla20:23
wagafoDoncs faig un primer redactat i ho repassem20:23
SiscoGarciasacte josepgallart20:23
SiscoGarciaentesos wagafo20:24
SiscoGarciallavors només queda el tema de l'etiqueta per seguir la festa per les xarxes... alguna idea?20:24
SiscoGarcia#TrustyLleida20:25
wagafoNo soc massa de xarxes, no sé com es fa això dels hashtags20:25
SiscoGarcia#TrobadaTrusty20:25
wagafo#TrustyPaeria20:25
SiscoGarciawagafo, -120:25
SiscoGarciano posis la paeria pel mig :(20:25
wagafoHo retiro, ja deia que tinc massa idea...20:25
josepgallart#trustylleida20:26
wagafono tinc, vull dir20:26
SiscoGarciarafael_carreras, hi ha cap etiqueta oficial?20:26
rafael_carrerasno que jo sàpiga20:26
SiscoGarciadoncs què us sembla #TrustyLleida ?20:27
rafael_carrerasa mi em val20:27
SiscoGarciaa mi també i al josepgallart també20:27
wagafoA mi em sembla bé, també alguna cosa sortís "Loco cat" no estaria malament, però es faria massa llarga20:27
SiscoGarciasacte wagafo20:28
SiscoGarciala idea és que sigui curta20:28
SiscoGarciapodria ser #TrustyCat20:28
wagafoDic perquè sorti algunca cosa que es vegi el tema "català"20:28
SiscoGarcia#TrustyCat i és més curta que #TrustyLleida20:28
josepgallartsi millor #TrustyCat20:29
wagafo#TrustyLleidaCat?20:29
josepgallartnoooo20:29
SiscoGarciaés llarga20:29
josepgallartcurt20:29
wagafodoncs endavant, jo recolzo qualsevol de les dues més curtes20:30
SiscoGarciaquè diu el rafael_carreras?20:30
rafael_carrerasa mi m'és igual :-)20:31
rafael_carrerasper això no deia res20:31
SiscoGarciadoncs deixem #TrustyCat20:31
wagafoPer mi endavant20:31
josepgallart:P20:31
rafael_carrerasdoncs ja estem, oi?20:34
SiscoGarciaja l'he feta pública: https://twitter.com/sisco_garcia/status/46196672771969024020:34
SiscoGarciaper mi sí20:34
SiscoGarciagràcies josepgallart per fer-la córrer20:34
SiscoGarcia;)20:34
josepgallarttotes les tens tu ;-)20:35
SiscoGarcia:)20:35
SiscoGarciaja feia dies que ningú no em deia això20:35
wagafoBé, ja estem, bona nit, si no queda res pendent...20:37
rafael_carrerasno, ja estem, oi?20:39
rafael_carrerasdoncs au20:39
josepgallartok, bona nit20:39
rafael_carreras##########################################################20:39
rafael_carrerasbona nit20:39
wagafoBona nit a tothom!20:39
SiscoGarciabona nit... ni que vaig tard :(20:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!