/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/05/#ubuntu-no.txt

Mathiasnoen av dere som vet hvordan man hindrer ubuntu i å mute rear output når hodetelefoner kobles til?03:31
AeyounMathias: det er en fysisk bryter inne i hodetelefoninngangen.10:21
RoyKAeyoun: eh - det er vel lenge siden det var fysiske brytere for sånt...10:24
RoyKnoen som veit hva jeg kan bruke for å anonymisere stemme fra lydopptak?12:59
Malinuxsetter på en sort firkant? :p finnes vel noe filter som kan vri om på lyden?13:06
Malinuxprøvde å logge meg inn på serveren via ssh som root@<domene>15:51
Malinuxjeg har visst ikke satt noe root-passord, så fikk denyed 3 ganger15:51
Malinuxprøvde så å logge meg innp å vanlig måte15:51
Malinux<user>@domene15:51
Malinuxssh_exchange_identification: Connection closed by remote host15:51
IvarB*knis*15:52
Malinuxhehe ja :p15:53
Malinuxser ut som jeg kommer meg inn fra mobilen15:53
Malinuxså da er det nok ip-en her jeg er som er havnet i deny15:53
IvarBmhm :)15:53
Malinuxjepp, inne.15:56
Malinuxflott15:56
Malinux:D15:56
RoyKMalinux: hehe - denyhosts er ganske hissig på root-login ;)16:05
Malinuxmerket det....16:13
Malinuxnå har jeg heldigvis pga telefonen klart å komme inn igjen16:13
Malinuxmen jeg har satt root-passord nå, og lagt til ip-en jeg er på nå til hosts.allow16:13
Malinuxså da håper jeg det går fint16:13
MalinuxI'll try16:13
Malinuxja, det gikk16:14
Malinuxhttp://paste.ubuntu.com/7399535/16:15
Malinuxoutput fra lsof | grep raid16:15
MathiasAeyoun: i windows kunne jeg be lydkortet ignorere det og behandle rear og headphone output separat17:08
RoyKMalinux_: oppe igjen?17:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!