/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/12/#ubuntu-no.txt

MalinuxStår at trim er default i 14.04, men hvordan kan jeg verifisere at den faktisk er på?15:26
Mathiascat /etc/cron.weekly/fstrim15:47
Mathiasså kjører du kommandoene der :P15:48
Malinuxbare å kjøre exec fstrim-all ?15:49
Malinuxmen den gjør det jo en gang i uka av seg selv15:49
Malinux?15:49
Malinuxmen nå ser jeg jo scriptet i alle fall, det er der :D15:50
Mathiasmm15:50
Malinux:D15:50
Malinuxnice15:50
Malinuxom Ubuntu (eller annen linux-distro) bundles med nye maskiner i stor skala, som windows i dag. Vil vi få samme situasjonen der det blir ørten tredjeparts-programmer som er preinstalelrt mon tro?15:51
Mathiastviler en del på det egentlig15:52
Malinuxmen hvorfor?15:52
Mathiasdet virker ikke helt linux-ish :P15:53
Malinuxdell har jo noe ekstra på sin sputnik15:53
Malinuxnei15:53
Malinuxmen det er jo ikke overlesset da15:53
Malinuxfolk vil betale litt mindre for maskinen, men får dårligere ytelse i retur, med mindre de gjør en clean install15:53
IvarBeh... det virker ikke helt linux-ish at det er masse tilleggsprogrammer installert? hørt om distro?16:36
Malinuxmhm16:37
IvarBubuntu er jo egentlig nettopp dette, linux med en haug med tillegg16:37
Malinuxkanskje det blir vanligere at produsenten har sin egen distro?16:37
IvarBmulig16:37
Malinuxf.eks. en variant av Ubuntu (eller annen distro) med egne pakke-arkiver16:37
IvarBde kan fint bruke ubuntu med noen ekstra pakke-arkiv ja16:38
Malinuxmed f.eks. hp-programmer man får demo av hvor man kan betale for å få fullversjonen16:38
Malinuxja, det er jo uansett enklere å evt. avinstaller om man ikke vil ha det også16:38
IvarBmen jeg tror ikke noen får lov til å distribuere ubuntu på en maskin de tar betalt for16:38
Malinuxikke? hva med dell sputnik?16:40
Malinuxeller misforstod jeg deg nå kanskje?16:41
IvarBde har nok en avtale16:41
IvarBneida16:41
IvarBmen jeg ordla meg litt feil16:41
Malinuxah16:41
IvarBingen (uten avtale) får lov til å bruke Ubuntu som OS på maskinvare de tjener penger på16:41
Malinuxom man har avtale med Canonical, så er det lov?16:41
IvarBtror det er sånn ja16:41
Malinuxaha, da skjønner jeg, og det er kanskje lurt det er sånn, da sikrer man at pengene i alle fall når canonical16:42
geirhahum, rart16:42
Malinuxi teorien kunne jeg jo kjøpt inn clevo-maskiner, bundlet de til MalinuxBook eller hva nå, og levert med preinstallert Ubuntu16:42
IvarBheh16:42
Malinuxslik system76 gjør og multicom og en del andre16:42
Malinuxdvs. multicom leverer uten os16:42
Malinuxsystem76 leverer sine med Ubuntu16:43
jo-erlend«IvarBmen jeg tror ikke noen får lov til å distribuere ubuntu på en maskin de tar betalt for»22:57
jo-erlendDet er feil. Det du ikke har lov til å gjøre, er å markedsføre din bedrift eller tjeneste som "powered by Ubuntu" eller denslags uten avtale. Hvis du ønsker å selge en PC med Ubuntu, så har du all rett til det og å opplyse om at det er Ubuntu, men da må du bruke offisiell Ubuntu programvare og ikke private endringer.23:00
jo-erlendJeg kommer egentlig innom mest fordi Digi.no publiserte en artikkel i dag hvor jeg omtales som teamleder for Ubuntu Norge. Det er formelt korrekt, men det føles litt ukomfortabelt ettersom jeg ikke lenger er en del av deres LoCo.23:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!