/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/12/#ubuntu-pl.txt

Ashiren1st06:44
=== kklimonda1 is now known as kklimonda
gregorijusWitam14:10
gregorijuschomikbox mi nie sciąga14:10
gregorijusco nie tak zrobiłem?14:10
gregorijuswciskam pobierz folder i nic14:10
gregorijuscichutko14:10
CysiolandDd14:20
TheNumbgregorijus: a to nie jest przypadkiem pod windowsa?14:38
mati75jest natywny i zbugowany14:40
lisubry15:02
CysiolandDd lisu15:20
gjmić stond18:12
Cysiolandgjm, ale refleks18:12
gjmno kurde, mam swoje życie18:13
Biszkopcikhahahahaha19:01
Biszkopcikgjm ma swoje zyce19:01
Biszkopcikzycie*19:01
Biszkopcikdobre19:01
gjmBiszkopt, nie chcesz się przetransformować w sernik?19:06
CookieMstrzep sobie sernik19:20
gjmgrozisz mi?!19:28
CookieMja nikomu nie grożę19:29
krzywyzielarzWitam, mam do was pytanie. Jaki program do backupu twoży plik *.cat taki jak nazwa backupu. backup był albo pod hirenem 15.2 albo pod linuxem. szukam już od 2godzin :|19:45
krzywyzielarztworzy*19:46
Ashirenhm?19:47
krzywyzielarzBackup partycji do pliku.19:48
krzywyzielarzPrzy pliku z backupem nie mam rozszerzenia, tak było by łatwo.19:52
krzywyzielarzRozszerzenie pliku z backupem to GZIP ;D 7zip pod windowsem pokazał we właściwościach.19:58
CookieMmoże jest ukryty?19:59
krzywyzielarzDostałem dwa pliki z bacupem xpeka. gzip i cat.20:04
krzywyzielarzbackupem*20:04
gjmmati75: ping21:07
gjmnieważne w sumie21:18
=== aysorth_ is now known as aysorth

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!