/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/14/#ubuntu-no.txt

Malinuxhvordan får man opp menyen før man booter en live-cd på ubuntu 14.04 ?07:29
Malinuxså jeg kan velge å installere uten å boote live-cd ?07:29
Mathiasnår det hjelpe-ikin-greia spretter opp. trykk på en random knapp07:30
Mathiasikon*07:30
Malinuxhm, da får vi se07:30
Malinuxhjelpe-ikon-greia? får ikke noe sånt ikon jeg07:31
Malinuxvelger å boote 14.04 fra multiboot-menyen, så skjer det ikke noe annet enn at jeg til slutt får den ubuntu-boot-logoen07:31
Mathiaser enten en fyr i et rund logo, eller er tastatur07:32
Malinuxjeg får ingen av delene07:32
Malinuxmen jeg har likevel trykket på knapper i fall det er noe jeg ikke får se07:32
Mathiasprøv å nitrykk på esc07:32
Malinuxok07:33
Malinuxrebooter og ser.07:33
Malinuxnope07:34
Mathiasmem gtg07:35
Mathiasmen*07:35
Malinuxgtg?07:35
Malinuxhva heter den menyen jeg skal få opp?07:36
Malinuxså kan jeg prøve et google-søk07:36
Malinuxboot-menu kanskje07:38
Malinuxkanskje prøve å lage en annen minnepinne med bare 14.04 på da07:38
Malinuxser ut som at innebygd grafikk funker så som så på maskinen jeg skal ha ubuntu på07:41
Malinuxmen properitær driver vil kanskje fungere bedre07:42
Mathiasgot to go :P07:49
Malinuxoki, kos deg07:49
RoyKMalinux: grub?07:57
Malinuxnope07:57
MathiasMalinux: kan du endre litt på den minnepennen? :p07:57
Malinuxer en meny på live-cd/usb der man kan velge. kjør live-session, install now, osv07:57
MalinuxMathias: hvordan endre på den?07:57
Mathiasprøv å endre litt på gruboppsettet07:57
Mathiassette timeout til -107:57
Mathiasom jeg husker rett07:57
Malinuxmen hvor?07:58
Mathiaseller bare noe teit langt :p07:58
Malinuxmhm07:58
Mathiasdu får google :p07:58
Mathiasskal liksom gjøre norskoppgaver07:59
Malinuxoki07:59
Malinuxdet er visst f12, som er knappen man skal bruke: http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-desktop08:01
Mathiasah08:01
Malinuxså får vi se om det virker da :p08:02
Malinuxhm.. skeptisk :p08:02
Malinuxblæh, funka ikke nei08:03
Mathiasprøv alle knappene på tastaturet :P08:03
Malinuxfår prøve å kjøre install ubuntu i live-sessionen da, så får vi se08:03
Mathiasalle 101+ av de :P08:03
Malinuxdet gjorde jeg i sted :p og da hyla biosen08:03
Mathiasikke biosen som hyler, piezoelementet :P08:03
Malinuxtingen var at den i sted hang seg på at den finner ut at en partisjon er montert (typisk live-usb-en) og spørsmål om jeg vil prøve å avmontere :p noe jeg selvsagt svarte nei på08:04
Malinuxog så skjedde det ikke stort08:04
Malinuxjoda, men er vel bios som sender signalet dit? :p08:04
Mathiaslag den på nytt08:04
Mathiasmuligens den har blitt småherpet08:04
Malinuxhar sånn multiboot-usb, så kan jo prøve å legge til 14.04 på den på nytt08:04
Malinuxhar en annenn minnepinne uten noe mulitigreier på, den er krangete som f.....08:04
Malinuxbakdelen med de som skriver ubuntu 12.4 eller 14.4 og sånt er jo at det vil se rart ut når 14.1 da kommer etter versjon 14.4 :p08:11
Mathiasgled deg til 40.4 da08:11
Mathiasjeg vet at _404`d gleder seg08:12
_404`d:>08:13
Malinuxomg :D08:13
_404`dVent, er F12 bootknappen på laptopen min?08:22
_404`dTrudde det var F9 jeg08:22
Malinuxdon't know08:22
Malinuxjeg herjer på en compaq pressario CQ60 her08:22
Malinuxog ubuntu live-usb kjører ikke helt smertefritt08:23
Malinuxså en skikkelig install vil kanskje fungere bedre08:23
_404`dVar mer det at jeg er høyst tvilsom på at en slik ting er standardisert08:24
_404`dSærlig med tanke på at jeg må bruke F9 for å åpne bootmenyen på skolelaptopen08:24
Malinuxja, det er ikke standardisert nei08:24
geirha_404`d: produsentene passer på å bruke forskjellige taster for hver modell08:24
Malinuxmin laptop har f1 for å velge hva jeg skal boote fra f.eks.08:24
_404`dF1 var da et rart valg08:24
Malinuxja08:27
Malinuxog f2 for bios08:27
Malinuxalle har et rart valg liksom :p08:27
Malinuxmangler vel bare at noen får ctrl + alt + shift + alt gr + f108:37
Malinuxnei, tror minnepinnen har gått dundas, den ene jeg har08:39
Malinuxdet hjalp. nei, nå virker nok den usb-pluggen likevel. jeg får nå opp menyer og sånt :)08:41
Malinuxså får vi prøve det i stedet08:41
Malinuxmaybe08:42
Malinuxnei. invalid or corrupted kernel image :p08:42
Malinuxprøver å slette hele muliti-usb-saken og lage en minnepinne på den med toolen i Ubuntu10:46
Malinuxså får vi se :)10:46
Malinuxforeløpig ser det ut som ting går en smule bedre :)10:49
Malinuxfaktisk. live-usb-en finner ikke windows-installen :) så jeg får vel sette opp en partisjon for ubuntu på en eller annen måte først tenker jeg :)11:02
MathiasMalinux: om ubuntu ikke finner installen må du bruke windows for å chkdsk'e c:\12:15
MalinuxMathias: ja.. må bare ha en iso med windowsen på, da recoveren ikke funker mer, får blåskjerm :D så når det er klart så12:15
Malinuxnå har jeg i alle fall klar en usb med windows på, så får vi se om vi får opp det man trenger12:17
Malinuxnå ser det ut som den vil prøve noe automtaisk reperasjon i alle fall12:19
Malinuxgikk ikke12:19
Malinuxprøver chkdsk fra command line da12:19
Malinuxgikk ikke så bra, den finner jo ikke c: :)12:20
Mathiaslel12:21
andyosloHVA??????? Windows??? Det trudde jeg ikke om deg......12:21
Malinuxprøvde bootrec.exe /rebuildbcd12:21
Malinuxandyoslo: nei, er ikke min maskin12:21
Malinuxmen jeg skal fikse dualboot på den12:21
Malinuxnå blir det spennende å se da12:21
andyosloHehe12:21
Malinuxdumt å installere ubuntu på en disk man vet det er en windows-install på når den ikke finner den12:22
Malinuxubuntu ikke finner den, da blir liksom alt herpet12:22
Mathiasfinner ikke*'12:22
andyosloMulig at det da ligger litt i overkant mye jallapartisjoner......12:22
andyosloDa har jeg tidligere opplevd at Ubuntu ikke finner Windows installasjonen12:23
Malinuxmulig, vi får bare se hvordan det utvikler seg :)12:23
Mathiaswindows er jo windows da12:23
Mathiaspartisjonerer som en gjøk12:23
Malinuxnettopp12:23
andyosloVeldig ofte har jeg opplevd at maskiner som har en Windows recovery partisjon lager trøbbel12:24
Malinuxnå tror jeg vista i alle fall booter. Ja det er vista på den :p12:24
Mathiasalso: dagens tips, skal du installere windows; riv ut hver jævla ting med lagring på fra maskinen :P12:24
Malinuxjoda, men det er ikke noe koblet til den :)12:24
Malinuxder ja, der boota wintendoen.12:24
Malinuxutrolig12:25
andyosloVista ja, da er det ikke rart verden går under :-P12:25
Malinuxnei :) What operating system does it run?12:25
Malinuxeh øh12:25
MalinuxVista12:25
Mathiaswindows 8 er grunnen til at verden går under12:25
MalinuxWe're gonna die12:25
andyosloWin 8 er den beste Windows siden 2000.......12:26
andyosloEr bare for mye amatører der ute som ikke klarer å bruke den :-P12:26
Mathias*mumle*12:26
Malinuxhttps://www.youtube.com/watch?v=UC4vz6IbdtY&t=0h58s  //Mulig spoileralert12:27
Mathiasspoiler hva?12:29
Malinuxit-crowd12:30
Malinuxi fall noen ikke vil vite noe før de ser hele serien vel12:30
Malinuxer noe gpt-ting som er årssaken kan det se ut til12:55
Malinuxi bios står det blant annet at vista er preinstalled os uten at man kan velge noe mer12:56
andyosloHmmm, hva slags jallamaskin er dette?12:58
Malinuxen jalla-compaq CQ-60-125EO, AMD Turion x212:59
andyosloI wish you wery gud løk......13:00
Malinuxpussige er at nautilus ser partisjonene til maskinen13:00
Malinuxog den får montert den opp :p lol13:00
Malinuxi alle fall PRESARIO_RP13:00
andyosloHvilke partisjoner har maskinen13:00
Malinuxog nåf ikk jeg montert opp 240GB-volumet, der oset ligger på13:00
Malinuxom det er fat32 eller ntfs?13:01
andyosloden siste ser ut som noe recovery shit13:01
Malinuxmen er et 1.1GB-volum jeg ikke får montert opp13:01
andyosloOkay13:01
Malinuxja, det er nok recovery-partisjonen den PRESARIO_RP13:01
andyosloTrenger du den?13:01
Malinuxstår at den 1.1GB er /dev/loop113:02
Malinuxtipper det er den boot-partisjonen som widows lager?13:02
Malinuxallerede montert stod det13:02
andyosloVeldig mange Compaq maskiner hadde et eller annet program for å fjerne recovery shaiten13:02
Malinuxså derfor jeg ikk fikk montert den13:02
Malinuxkan være live-sesjonen faktisk13:02
Malinuxja, ser sånn ut, ikke noe windows-relatert i alle fall13:03
andyosloOk, boot Vista shaiten og se hva som ligger der av programmer13:03
Malinuxpå hva da? på den 1.1GB-partisjonen? Jeg fikk ikke montert den fordi den allerede er montert. Når jeg ser i den, så ser jeg det ikke er et windows-filsystem på den13:03
Malinuxvar, etc, og slikt høres ikke ut som windows :)13:04
andyosloer veldig sikker på at det er den recovery partisjonen som lager krøll for deg13:04
Malinuxkanskje13:05
Malinuxkan de gjøre at hele disken dukker opp som: unalocated?13:06
andyosloHvis jeg ikke husker helt feil, så kan den gjøre det ja13:06
Malinuxom jeg kjører:13:07
Malinuxsudo parted /dev/sda print13:07
Malinuxså får jeg:13:07
MalinuxError: Can't have overlapping partitions13:07
Malinuxså windows lager visst overlapping partitions. fantastisk :p13:07
andyosloHmm13:07
andyosloMen hvis du ikke trenger den, så skal den la seg fjernes den recovery partisjonen, bare ikke slett den med gparted eller lignende, men sjekk om det er et eller annet program for å lage recovery cd'er i Vista, der ligger det også en fungsjon for å slette den partisjonen13:08
Malinuxjeg har funnet noe her som kanskje kan gi noe svar: http://gparted.org/h2-fix-msdos-pt.php13:09
Malinuxjeg kan ikke fjerne den med gparted, den finner jo ingen partisjoner ;)13:09
Malinuxtror jeg sjekker ut dette http://gparted.org/h2-fix-msdos-pt.php#overlapping-partitions13:10
Malinuxmen nå er maskina varm og slår seg av igjen :p13:11
Malinuxså får vente til den er kjølet seg ned igjen før jeg booter opp igjen13:11
andyosloKan være løsninga det der ja13:12
Malinuxbare jeg får gjort det før den slår seg av igjen :p13:14
andyosloHusker jeg hadde samme problemet med en HP laptop13:18
Malinuxok13:25
Malinuxdenne er visst varm som fy. merkelige er at det er nesten ikke støv i vifta13:25
Malinuxmen de er jo eksperter på å lage maskinene sine slik at de blir varmest mulig, samt ha vifte som går konstant på full fart, og likevel blir de ikke kalde nok13:25
Malinuxhvordan booter jeg live-usb-en til consolen?13:27
Malinuxterminal13:27
Malinuxer jo ingen alternate-cd lengere ser det ut som13:28
Malinuxeh, vifta står helt stille :S13:32
Malinuxså det er vel det som er galt nå da. kanskje bare gi opp hele maskinen13:34
Malinuxog det er jo umulig å få skrudd sånne maskiner fra hverandre så man kan se vifta skikkelig :)14:15
Malinuxnæh, kanskje han får kjøpe seg en ny en14:15
Malinuxjøss nå starta den :p14:16
Malinuxom noen skulle være interessert, så hjalp det å følge guiden jeg postet nå sist. nå finner gparted ut at joda, her er det partisjoner gitt :D15:22
Malinuxmen etter det igjen, så nekter noen tingå virke. selv å kjøre en live-usb med windows på gir blåskjerm nå :) fantastisk :)19:19
RoyKprøvd ubuntu? ;)19:30
RoyKMalinux: skru opp og sjekk om det er dritt i vifta - eller prøv linux19:30
MalinuxRoyK: tja, jeg ville ikke ødelegge windowsen med ubuntu19:31
Malinuxmen vifta har starta19:31
Malinuxmen nå får jeg blåskjerm om jeg prøber å boote recover eller minnepinne med windows på19:31
RoyKfeil på vifta?19:33
RoyKvifta full av dritt?19:33
RoyKny vifte koster jo normalt ikke så mye, selv om de kan være litt vanskelig å finne over disk19:34
Malinuxfor det første. Vifta har starta.19:34
Malinuxfor det andre. jeg kommer ikke en gang inn til vifta når jeg skrur den fra hverandre (maskinen)19:35
Malinuxvifta ser ikke ut til å være full av dritt19:35
Malinuxmerkelig hvor lite støv det var i den maskinen19:35
Malinuxproblemet nå er: blåskjerm når jeg prøver å boote installasjonsmediet (windows vista home)19:35
RoyKminnefeil?19:35
RoyKprøv memtest86+19:36
Malinuxkanskje. tenker å prøve den om jeg får ubuntu til å boote fra denne multisystem19:36
Malinuxorker ikke å reflashe minnebrikken for hver gang jeg prøver vista eller ubuntu-live-cd19:36
Malinuxmen får Loading the boot file...19:36
RoyKmemtest ligger på ubuntu-iso19:36
MalinuxFailed to load the boot file19:36
Malinuxboot:19:37
RoyK:P19:37
RoyKfeil på minnepinne?19:37
MalinuxRoyK: det vet jeg, men det hjelper jo ikke stort om jeg ikke får boota driten?19:37
Malinuxtror det er feil på noe med multisystem19:37
Malinuxfungerte fint i sted da jeg hadde bare ubuntu på den19:37
Malinuxcrap19:39
RoyKhar du en annen minnepinne?19:41
Malinuxja, men den er helt jall, så den kan jeg egentlig bare glemme desverre19:41
Malinuxhåper ikke vi mistet noen viktige filer19:41
Malinuxuansett så får jeg ikke en gang gjort en clean install her19:41
Malinuxkanskje den er mer sammarbeidsvillig nå :)19:42
RoyKhelt jall? dvs ødelagt?19:43
Malinuxkan se sånn ut i alle fall :) så da er problemet delvis løst19:43
RoyKeller bare gammal og treig?19:43
Malinuxdvs. at det er mulig den er ødelagt ja19:43
RoyKk19:43
Malinuxden er ikke veldig treg, men hender seg jeg sliter med å få den formatert og sånt19:43
RoyK:P19:43
Malinuxser ut som han som laget den windows file-copy-dialogen også har laget den til ubuntu :p19:44
RoyKhihi19:44
Malinux20 minutter å kopiere, nei, nå er det 15, vent det er visst 8 minutterah, nei 20 igjen :p19:44
Malinuxjeg poppet ut en minnebrikke og satte den tilbake da jeg prøvde å operere, men den kom rett på plass, så vet ikke jeg. Det kan jo være19:45
Malinuxat det er derfor jeg nå får blåskjerm :p19:45
Malinuxmen da burde jeg kanskje fått det da jeg forsøkte på system restore :p19:45
RoyKta ut minnebrikka19:45
RoyKog prøv igjen19:46
Malinuxjeg kunne jo prøvd det, men orker jeg å skru ut den nå mon tro. kanskje vente til i morgen.19:46
RoyKer ikke minnebrikka bak et lite lokk bak med én skrue?19:46
Malinuxhar lyst å bare boote opp ubuntu-usb for å sjekke om alt fra c: ble borte da jeg korrigerte overlappende partisjoner19:46
Malinuxjo, to skruer19:46
RoyK20sek19:46
Malinuxjoda, men men jeg må hente skrutrekker igjen osv19:47
RoyKbruk drill :D19:49
RoyKMalinux: bestill noen minnepinner på ebukta eller fra et annet sted du får dem billig - greit å ha noen i lomma når du trenger dem :P19:51
Malinuxja, det er tydelig. kanskje bare ha 1 for Ubuntu, 1 for ditten, og en tredje for datten19:51
Malinuxspesielt når multigreiene ikke funker som det bør19:52
Malinuxpoppa ut minnebrikken og satte den tilbake igjen.19:53
Malinuxmens jeg venter på at den andre minnepinnen skal bli klar19:53
Malinuxtipper bluescreen er rett rundt19:54
Malinuxhjørnet19:54
Malinuxder kommer den vel19:54
Malinuxjepp19:54
Dry_LipsRekk opp handa alle de som er overlykkelige fordi de slipper å drikke eggedosis på 17mai!19:54
Malinuxjeg er19:55
Dry_Lipssamme her :)19:55
Dry_Lipstror eggedosis er noe av det kvalmeste jeg kan tenke å drikke19:55
Malinuxjeg bryr meg ikke stort om sån19:55
Dry_Lipsflytende hønemens med sukker, ugh!19:55
Malinuxdvs. jeg syntes eggedosis er godt19:55
Malinuxmen ikke noe jeg spiser19:55
Malinuxmå være mange år siden sist jeg spiste det19:56
Dry_LipsTror ikke jeg har hatt eggedosis siden jeg var unge19:56
Malinuxoki19:56
Dry_Lipsåjk19:56
Malinuxspennende å se om ubuntu booter nå da.19:56
Dry_Lipstrodde dette var off-topic19:56
Dry_Lipslol19:56
Malinuxog om den finner noe på den partisjonen med viista19:56
Malinuxhaha :p19:56
Malinuxvi snakker om ubuntu og windows og sånt, så det kan jo forveksles med offotopic :p :)19:56
Malinuxeggedosis-buntu19:56
MalinuxEbuntu19:56
Dry_LipsNoenganger er det like mye teknisk prat i off-topic som i ontopic, og da er det fort gjort at det går i surr :-s19:57
Malinuxja, enig19:57
Malinuxubunt uhar visst ikke noe blåskjerm19:58
Malinuxmen skjermen er lilla19:58
Malinuxdet er fint :)19:58
Malinuxoi. musepeker19:58
RoyKMalinux: linux har ikke blåskjerm, men svartskjerm aka panic ;)19:59
dr0Malinux: whatpulse informerte meg om at sist lørdag var den dagen jeg hadde brukt musa mi minst19:59
MalinuxRoyK: know :)19:59
Dry_LipsKernel panic er skummelt... Heldigvis har jeg aldri sett det i distroer basert på Debian/Ubuntu19:59
* dr0 har, og det var ikke gøy20:00
RoyKDry_Lips: tror jeg har sett det på det meste av OS :P20:00
Malinuxhm, windows-partisjonen er jo der20:00
Dry_LipsJeg har sett det i Fedora, og... hva var det nå den Arch-spinoffen het igjen?20:00
RoyKDry_Lips: en dårlig driver eller en kjernefeil eller noe kødd med maskinvaren og oops20:00
dr0Malinux: bruker du smb?20:00
Dry_LipsManjaro20:00
RoyKdr0: lite poeng med smb/samba om filsystemet er aksesserbart lokalt :P20:01
RoyKs/aksesserbart/tilgjengelig/20:01
RoyK:P20:01
dr0RoyK: Ja, men det er jo fint :)20:01
* RoyK blir påvirka av anglofiserte språkidioter20:01
dr0r5'et er ferdig synca om 27 min20:04
RoyKdet nye?20:04
dr0ja20:05
Malinuxdr0: jo, sånn innimellom bruker jeg smb20:22
Malinuxpartisjonen med windows + alle filer og sånt ser ut til å være der den skal, så er kanskje noe annet jeg kan gjøre for å få bootet windowsen, men det får jeg se på en annen dag. nå ble det natta her. natti20:22
Malinuxjeg er visst våken enda20:47
Malinuxnå ble 32GB minnepinnen til 1.9GB-usb i stedet21:13
Malinuxkan man bruke dd eller noe til å få den til å være på 32GB igjen?21:14
RoyKMalinux: du kan jo nuke partisjonstabellen enkelt med en dd if=/dev/zero bs=1M count=1k of=/dev/dingsendin21:25
Malinuxdet kan prøves21:25
Malinuxdone21:26
Malinuxnå er den blitt 1GB21:27
Malinuxmen ikke proc partitions. den viser det samme som i sted21:27
Malinuxnå klarte jeg å lage minnepinnen til 512B21:40
RoyKnapp den ut21:41
RoyKstikk den inn igjen21:41
RoyKveldig rart at ting ikke kommer opp med noe størrelse som er riktig21:41
* RoyK stakk til -offtopic21:41
Malinuxhar nappet ut og satt inn en rekke ganger allerede. men det har ikke fungert21:42
Malinuxgrunnen til at den viser 512B nå er at jeg prøvde en dd-kommando for å få skrevet over mbr, så jeg kan få laget en ny mbr21:43
Malinuxdd=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=121:43
geirhas/dd/dd if=/ antar jeg22:01
RoyKnoe sånt, og gjerne bs=1M eller noe22:02
geirha(err, s/dd=/dd if=/)22:03
Malinuxja, var noe if der på kommandoen22:04
Malinuxskrev på husken22:04
geirhadet du skrev er 100% gyldig og vil ikke gi noen feilmeldinger, men det vil heller ikke gjøre noe som helst med /dev/sdb :)22:06
Malinuxaha22:06
Malinuxjeg skrev nøyaktig: dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=512 count=122:07
Malinuxjeg har også prøvd noe av det som RoyK har foreslått inne i offtopic22:07
geirhajepp, det burde ha fjernet partisjonstabellen22:07
RoyKgeirha: snakker helst på offtopic - liker ikke logginga her22:08
RoyKgeirha: #ubuntu-no-offtopic22:08
Malinuxgjør det noe om dette logges?22:08
Malinuxdet er jo ontopic også22:08
RoyKMalinux: det handler ikke om det - det handler om at jeg ikke gidder å snakke til *verden* når jeg snakker på IRC22:10
Malinuxda så22:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!