/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/16/#ubuntu-cat.txt

rafael_carreras#####################################################20:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:00
SiscoGarciananit20:00
josepgallartbona nit20:00
rafael_carrerasavui hem de quedar per demà :)20:01
SiscoGarciasacte20:01
rafael_carrerasel show a quina hora comença?20:01
rafael_carreras(que no em funciona el web ara)20:01
SiscoGarciahi ha un detall que comentàvem ara en privat amb el josepgallart sobre posar als de VANT com a patrocinadors al wiki... o com a coŀlaboradors20:01
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/TrustyTahr20:02
rafael_carrerashome, com a col·laboradors estaria bé20:02
SiscoGarciajo crec que sí20:02
SiscoGarciacom a patrocinadors s'haurien de pagar un dels ordinadors :P20:03
josepgallartperfecta120:03
rafael_carrerasexacte20:03
SiscoGarciaostitú, a mi tampoc no se m'obre el wiki20:03
rafael_carrerasels poses tu, SiscoGarcia?20:03
SiscoGarciasip rafael_carreras20:03
rafael_carrerastens algun logo?20:03
SiscoGarciapuc baixar-lo del web20:03
SiscoGarciapel públic la festa és de 10 a 1920:04
rafael_carrerasvaja, no em funciona el wiki de la festa20:04
SiscoGarciaem temo que no :(20:04
rafael_carrerasah, doncs quedem a les 9:45?20:04
rafael_carreraso abans?20:04
SiscoGarciacom vulgueu20:04
SiscoGarcianaltros anirem a les 8:3020:04
rafael_carrerasmolt bé! :-)20:05
SiscoGarciael conserge crec que vindrà a les 9:0020:05
rafael_carrerasjo hi aniré a les 9:30, doncs20:05
SiscoGarciaferpecte rafael_carreras20:05
rafael_carrerasque hauré de penjar la pancarta20:05
SiscoGarciahi ha el faldó també per la taula?20:05
rafael_carrerassí, també20:06
SiscoGarciaguai20:06
SiscoGarciaara se m'ha obert el wiki20:06
rafael_carrerasi el cartell de l'equip20:06
SiscoGarciaja, el que vam estrenar l'altra vegada a Lleida, oi?20:06
rafael_carrerasno ho sé, no tnc gaire memòria20:07
SiscoGarciatant se val20:07
SiscoGarciael tema acreditacions el tenim enllestit20:08
SiscoGarcianomés caldrà fer les d'última hora20:08
rafael_carrerasmolt bé20:09
SiscoGarcia[OT] veig que al web de vant hi ha la notícia que s'ha superdifós aquests dies de l'escola de Lleó que funciona amb Linux...20:10
SiscoGarcia.... no ens sabem vendre! Naltros fa anys que hi anem i no surtim enlloc :(20:10
SiscoGarciahttp://www.vantpc.es/20:10
SiscoGarciaper si us interessa20:10
SiscoGarciaTornant a la festa:20:11
SiscoGarciahi haurà regals pels ponents, oi?20:11
rafael_carrerasbé, unes samarretes sobreres20:11
SiscoGarciasuficient20:12
SiscoGarciade marxandatge només hi ha les sobres20:12
SiscoGarciapel que fa a l'acreditació de la gent20:13
SiscoGarciacom que no vindrà el Sergi que és l'habitual, hem parlat amb un company que ens donarà un cop de mà20:13
SiscoGarcial'anirem substituint de tant en tant20:13
rafael_carrerascap problema20:14
SiscoGarciatindrem una taula a l'entrada i com que coneix el centre pot dirigir-los als diferents llocs20:14
SiscoGarcial'espai de xerrades i la install estaran a prop... i a prop de la cafeteria ;)20:15
josepgallartperfecta20:15
SiscoGarciano sé què més explicar-vos20:16
SiscoGarciacrec que ho tenim tot bastant a punt20:16
josepgallartcom estan les inscripcions?20:16
SiscoGarciatenim els punts d'accés preparats, demà els coŀlocarem als diferents espais20:16
SiscoGarciatenim les iso al centre, de manera que per baixar-les no caldrà sortir a internet20:17
SiscoGarcia...20:17
SiscoGarciano sé, pregunteu els dubtes que tingueu20:17
rafael_carrerasdoncs perfecte tot20:17
josepgallarttindrem isos de lubuntu?20:17
SiscoGarciaah,20:17
rafael_carrerasja tens experiència de sobres, què t'hem de preguntar?20:18
SiscoGarciajosepgallart, mira-t'ho: http://iestorrevicens.cat/Trusty-Tahr/20:18
SiscoGarciade 32 i 64 bits: http://iestorrevicens.cat/Trusty-Tahr/lxde/20:18
josepgallartmolt be !20:18
rafael_carrerasoleole20:19
SiscoGarciarafael_carreras, no és que vulgui que em pregunteu res, només ho deia per si se us acut alguna cosa que no tinc present20:19
SiscoGarciasi us fixeu tenim també la linkat i la del nostre insti... per si a algú li interessa20:19
SiscoGarciael que no hem fet és comprovar si són correctes... esperem-ho20:20
SiscoGarciade tota manera ara que ens han augmentat l'ample de banda tampoc no serà cap problema20:20
SiscoGarcia1 GB de baixada i 200 MB de pujada20:20
SiscoGarciael problema és que l'electrònica de xarxa només va a 100 MB :(20:21
rafael_carrerashi haurà wifi?20:21
josepgallartjo portare un USB amb multiarranc amb ubuntu i lubuntu alternate20:21
josepgallartames de alguna altre raresa :-D20:21
SiscoGarciarafael_carreras, és clar, ho he comentat abans20:22
SiscoGarciaesperem tenir ben coberts els espais per on ens mourem20:22
rafael_carrerasSiscoGarcia: no me n'he enterat :-P20:22
rafael_carrerasa aquestes hores jo ja no serveixo de gaire20:22
SiscoGarciasi quan he dit que hem de coŀlocar els punts d'accés20:22
SiscoGarciatranquil20:22
SiscoGarciaho explicaré a la presentació... i a tu et faré 5 ¢ quan arribis ;)20:23
rafael_carrerasal matí no tinc tants problemes de comprensió :-)20:23
SiscoGarciatampoc no et perds gran cosa :)20:23
rafael_carrerashahaha20:23
SiscoGarciaesperem tenir-ho tot preparat per quan vingueu20:24
rafael_carrerasmolt rebé20:24
SiscoGarciade manera que només calgui posar marxandatge, banderoles i...20:24
SiscoGarcia... i fer un cafè ;)20:25
rafael_carrerashehe20:25
SiscoGarciali hem demanat a la de cafeteria que porti algunes pastes per primera hora20:25
rafael_carrerasmmm20:25
josepgallart:P20:25
SiscoGarciacom més aviat vingueu tindreu més per triar :P20:26
rafael_carrerasau, doncs fins demà!20:28
rafael_carrerasque ens vagi molt bé la festa20:28
SiscoGarciaentesos, fins demà!20:28
josepgallartfins dema!20:28
SiscoGarciaclaqueta?20:28
rafael_carreras##########################################################20:28
rafael_carrerast'he guanyat20:28
SiscoGarcia:D20:29
SiscoGarciaapa, bona nit!20:29
rafael_carrerasbona nit20:29
SiscoGarciabona nit josepgallart20:29
josepgallartbona nit Sisco Garcia20:30
adrian15Buenas20:38
adrian15Me acabo de enterar hace un rato que hacéis una installfest en Lleida. Que os iba a preguntar. ¿Aún vais con los DVDs? ¿O ahora ya repartis usbs con la instalación? ¿Cómo va eso?20:39
rafael_carrerashola adrian1520:46
rafael_carrerasencara tindrem dvd20:46
rafael_carrerasperquè és una LTS20:46
rafael_carrerasaixò de repartir usb és ciència ficció :-) no tenim diners20:46
rafael_carrerasadrian15: ens veurem demà?20:47
rafael_carrerasau, bona nit20:50
adrian15Ok, gracias.21:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!