/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/19/#ubuntu-no.txt

gthooHeisann. Prøver meg på ubuntu igjen. Har to skjermer, og unity har launchbaren på begge skjermer. Noe mulighet å fjerne den ene?13:27
gthooaha, det var vist ikke så vanskelig...13:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!