/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/19/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisiselam11:22
fnoyanisivertexclique selam11:46
vertexcliqueselam11:46
fnoyanisixfce'de drop shadow var mı? bilir misin?11:49
=== zAZ is now known as Guest86839
Guest86839merhaba nano da line a nasýl giderim?12:36
Guest86839mesela 258. line a12:36
fnoyanisiben bilmez12:36
Guest86839who bilir12:36
Guest86839rezillik ya12:37
fnoyanisivi da ESC+ : + ilne number12:37
fnoyanisivi da ESC + : + line number12:37
Guest86839facebook þifren mi bu12:38
fnoyanisivi editor'de nasıl gideceğin12:38
fnoyanisiyada vim12:38
Guest86839saolasýn :)12:38
Guest86839hacý bunu nasýl kullancaz12:39
Guest86839cidden araba sürmekten farksýz12:39
Guest86839kii araba sürmeyide bilmiyom :))12:39
fnoyanisinano kullanmıyorum ne yazık ki :(12:39
Guest86839anladým bir gün kullanýrsýn inþ :))12:40
Guest86839daha rahat gii12:40
Guest86839gib12:40
Guest86839i12:40
Guest86839benim klavyede yazmaktan rahat o kesin12:40
fnoyanisimecbur kalmazsam kullanmam ki vi her *nix le geliyo12:41
Guest86839where sen12:41
fnoyanisio neymiş12:41
Guest86839nerden asl pls12:41
Guest86839alfjalskfjs12:41
fnoyanisiasl12:41
Guest86839öyle bir þey vardý12:41
fnoyanisi31m12:41
Guest86839:))12:41
fnoyanisiXXf değilse12:42
fnoyanisibye12:42
Guest86839fnoyanisi_31M_tr12:42
Guest86839böyle yap hacý :))12:42
fnoyanisifnoyanisi_31M_aus12:42
Guest86839jlksjgs12:42
Guest86839daha havalý12:42
fnoyanisiM olunca bye12:42
Guest86839tüh :(12:43
Guest86839insan deðilmiyizzz cCc12:43
Guest86839biz???12:43
Guest86839bizimde canýmýz var ama cCc12:43
fnoyanisicCc ney12:43
fnoyanisibir de senin encoding bozuk, düzelt12:44
Guest86839ak ya :/12:44
Guest86839tr servere geceriz orda problem12:44
Guest86839burdaya geliriz bu problem12:44
Guest86839fnoyanisi12:44
fnoyanisiefendim12:44
Guest86839cCc ulkucu hareket demek12:44
Guest86839bilmiyon mu ya12:45
fnoyanisihaa12:45
Guest86839fnoyanisi inspircd den anlar mýsn?12:45
fnoyanisiyok, pek anlamam12:46
fnoyanisine olduğunu hakkında bile bir fikrim yok12:46
Guest86839ok12:48
fnoyanisikolay gelsin12:54
vertexcliquedrop shadow ne13:17
vertexcliquecss de var bir box shadow13:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!