/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/05/26/#ubuntu-dk-moede.txt

wangerinG'day dudes16:48
=== Ubuntubruger3 is now known as Christian_Arvai
Christian_Arvaigodaften17:07
wangerinG'day dudes17:08
ZilvadorGodaften.17:23
Zilvadorsbc, vil du køre denne? "/chanserv TOPIC #ubuntu-dk-moede Generalforsamling mandag d. 26. maj 2014 kl. 20 | Se http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=41&t=17893 | http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-dk/meetings | http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/category/meetings/ | Logs: http://irclogs.ubuntu.com/"17:23
=== ChanServ changed the topic of #ubuntu-dk-moede to: Generalforsamling mandag d. 26. maj 2014 kl. 20 | Se http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=41&t=17893 | http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-dk/meetings | http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/category/meetings/ | Logs: http://irclogs.ubuntu.com/
sbcGodaften. Jeg bliver måske 10-15 min forsinket til mødet.17:29
sbcStiller op til hvad der giver mening, hvis I går i gang med valg osv.17:30
sbcHåber at være her hurtigt :)17:30
ZilvadorHehe17:31
ZilvadorVi venter nok på formanden :)17:32
nickyJamen godaften til folket :)17:41
ZilvadorGodaften :)17:43
wangerinaften17:50
ZilvadorGodaften wangerin 17:52
wangerindaws17:52
ZilvadorGodaften buddig 17:55
buddigGodaften17:56
buddigGodaften Jannie17:56
MomsemorGodaften :-)17:57
Christian_Arvaigodaften17:58
zilvador_Forbindelsesfejl18:00
=== zilvador_ is now known as Zilvador
wangerin;-)18:00
Zilvador:)18:00
ZilvadorGodaften neglesaks 18:01
neglesaksgodaften zil18:01
ZilvadorTil dem, der ikke så det, gentager jeg lige sbc's ord fra før. Han bliver 10-15 minutter forsinket. Jeg vil foreslå, at vi venter på ham.18:02
ZilvadorGodaften folf18:02
MomsemorOk18:02
nickyFint med mig18:02
folf(Y)18:02
folf(hov, det virker vist kun på facebook ;-)18:03
ZilvadorHehe18:03
wangerinfolf: ja irc er text-only18:04
Ubuntubruger7Godaften. Jeg gemmer mig under navnet Ubuntubruger7 i aften. Torben Helligsø her.18:05
MomsemorHej Torben :-)18:05
wangerinHvis du skriver "/nick Torben" skifter du navn til Torben.18:05
sbcGodaften18:05
lars_t_hgodaften18:05
sbcJeg blev ikke så forsinket som jeg frygtede :)18:05
Momsemor+118:05
=== Ubuntubruger7 is now known as thelligsoe
wangerinbingo18:06
thelligsoe:-)18:06
* lars_t_h huske mødet denne gang, skete kun fordi Google+ konstant skrev meddelser om det18:06
ZilvadorGodaften thelligsoe :)18:06
Zilvadorog lars_t_h 18:07
thelligsoeGodaften!18:07
ZilvadorHaha...vi skal vist bruge G+ mere så18:07
ZilvadorNoget der er tilpas irriterende til at folk husker det :)18:07
* sbc leder efter en dagsorden...18:07
lars_t_hZilvador, bonus med G+ er at den for Android mobiler også sender SMSer18:08
lars_t_hgratis vel at mærke18:08
* folf kunne ikke finde linket på G+, men kommer kun pga den invitation18:08
Zilvadorlars_t_h, sms'er også? Det vidste jeg ikke. Jeg får godt nok systembeskeder på min egen Android :). Endda flere, da begivenheden er oprettet på flere medier18:08
Zilvadorfolf, Facebook? Eller mail?18:09
buddigthelligsoe er du til møde i aarhus nu ?18:09
* Zilvador er pludselig gået i gang med at lave markedsundersøgelser18:09
lars_t_hZilvador, man skal vist nok pille i en indstilling for G+18:09
sbcok, skal vi tage en  hurtig navnerunde, før vi går "rigtigt" i gang?18:09
ZilvadorGodaften jarlen 18:10
* sbc er Søren Caspersen, fra København, formand for Foreninge :)18:10
* lars_t_h er Lars Tørnes Hansen. lath på forum18:10
sbcjarlen, Hej Jesper18:10
folfzilvador invitation på G+18:10
ZilvadorNavn: Daniel Ejsing-Duun, nuværende loco-kontakt for Ubuntu Danmark og bosiddende i København18:10
MomsemorJannie fra Hadsten18:10
* Christian_Arvai Christian Arvai, Kasser i foreningen, Admin i forum.18:10
thelligsoeJa, men det er kun Kjeld og mig, der er tilbage. De andre deltage have left the building. Og alarmen er gået i gang :-(18:10
thelligsoeTorben Helligsø, Ubuntu Århus18:10
ZilvadorAlarm? Åh-åh18:10
* folf hedder Folmer Fredslund og bruger bare Ubuntu. Prøver at hjælpe lidt med oversættelser i danskgruppen.18:10
sbcfolf, Velkommen til :)18:11
* wangerin er Henning fra Sønderborg18:11
nickyNicky Thomassen, admin i forum og suppleant i bestyrelsen18:11
ZilvadorAh ja...det er jeg også. Suppleant altså :)18:11
buddigHenning Buddig fra Ubuntu Aarhus og Ubuntu Danmarks bestyrelse18:11
neglesaksPeter Bjørn Perlsø, FOSS_hangaround igennem et par år efterhånden18:12
sbcneglesaks, Hej Peter. Lang tid siden. Håber alt godt :)18:12
MomsemorNå, ja Ubuntu Randers, Favrskov og Aarhus og medlem af Ubuntu DK bestyrelse18:12
sbcEr vi ved at have været hele vejen rundt? Ellers må de sidste lige give lyd.18:13
sbcVores vedtægter kan læses her: https://ubuntudanmark.dk/forening/18:13
sbcDagsorden for dette møde kan findes her: http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/771/detail/18:13
sbc... og kommer også her som tekst:18:13
sbcValg af dirigent18:13
sbcValg af referent18:13
sbcValg af stemmetællere18:13
sbcFormandens beretning18:13
sbcRegnskabsaflæggelse18:13
sbcBehandling af indkomne forslag18:13
sbcGodkendelse af budget18:13
sbcValg af bestyrelse18:13
sbcValg af formand18:13
sbcValg af kasser18:13
sbcValg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter18:13
sbcValg af revisor18:13
sbcValg af LoCo kontakt18:13
sbcEventuelt18:13
sbcFørste punkt er at vi skal have valgt en dirigent:18:13
sbcValg af dirigent18:13
sbcEr der nogen 'frivillige'?18:13
* sbc gør det gerne, hvis ingen andre vil18:13
ZilvadorDet er ham Søren der altså så god til :)18:13
nicky+118:14
Momsemor+118:14
buddig+118:14
lars_t_h+118:14
wangerin+118:14
folf+118:14
sbcmange tak :)18:14
sbcNæste punkt:18:14
sbcValg af referent18:14
* sbc kigger sig omkring...18:14
Zilvadoro/18:14
sbcZilvador, Du er en helt!18:14
sbcNæste punkt:18:15
sbcValg af stemmetællere18:15
Zilvador\o18:15
sbc(Det er vist en overskuelig opgave, og vi andre skal nok hjælpe til (da alle stemmer er offentlige i kanalen).18:15
sbc(jeg mener vi skal have to, der står tællere, i flertal...)18:15
* wangerin har gjort det før, og overlevet ;-)18:15
sbcZilvador, Du vil gerne? Det var en.18:15
sbcwangerin, Super!18:15
* Zilvador nikker og håber på en stemmetællerkammerat18:16
sbcEr folk ok med Zilvador og wangerin som stemmetællere?18:16
Momsemor+118:16
nicky+118:16
buddig+118:16
folf+118:16
thelligsoe+118:16
neglesaks+118:16
lars_t_h+118:16
ZilvadorGodaften martinjo84 og Alspigen 18:16
martinjo84Hey :D 18:16
sbc(Og til de nye i kanelen, hvis man ønsker ordet, eller det går for hurtigt, så giv lige tegn med et "!" udråbstegn.18:16
lars_t_hgodaften til de nyankome18:16
MomsemorHej med jer 18:16
sbcNæste punkt er:18:17
sbcFormandens beretning18:17
sbc... og jeg må desværre indrømme at jeg ikke har forberedt noget.18:17
wangerinAlspigen er min robot på #alslug - så er det nemmere at logge ;-)18:17
neglesakskøre den på gefühl...18:17
ZilvadorPyha...så er jeg mindre ked af, at hun ikke svarede på min hilsen :)18:17
sbc... vi har haft et relativt stille år. Hjemmesiden virker (og har vist fået lidt ekstra opmærksomhed på den tekniske side), og så virker det som om specielt i sønderborg og omkring århus at der sker lidt.18:18
sbcdet må være den meget korte beretning.18:18
* lars_t_h tror at wangerin er ved at køre en Turing test på os.18:18
sbcEr der kommentarer ?18:18
lars_t_heller var vedat gøre det18:18
buddig!18:18
sbcbuddig, værsgo18:18
Zilvador!18:19
lars_t_h!18:19
thelligsoe!18:20
buddigI Aarhus, Randers og hadsten er der møde hver 14. dag, hvor Jannie Torben og Kjeld er drivende kræfter. Der sker så meget, at jeg ikke kan følge med, men jeg er da i Aarhus en gang imellem.18:20
wangerin!18:21
sbcbuddig, det lyder godt!18:21
buddig./18:21
sbcZilvador, værsgo18:21
ZilvadorJeg vil gerne tilføje, at vi i år er blevet gen-godkendt som Loco-forening og at der har været en del nye ideer og initiativer. Foreningen har potentiale, men mangler hænder og arbejdskraft for at kunne vokse. Vi håber på at få mange kandidater til bestyrelsen i det kommende valg :) //18:21
sbclars_t_h, værsgo18:21
* lars_t_h synes at det er værd at bemærke at der kommet mere aktivitet i forum.18:21
lars_t_h/18:21
lars_t_h/18:21
sbcwangerin, værsgo18:22
wangerinI Sønderborg har vi installfest 2. lørdag i hver måned, samt en linux aften ca 1½ uge senere - skiftevis i sønderborg og Aabneraa. . Når vi er i SØnderborg kommer der som regel 80-100 plakater op med reklamer for linux og ubuntu, derudover har vi været i radio als i efteråret. Så der sker lidt herned i foenden /18:22
Zilvador:D18:23
Momsemorpss: du sprang Torben over ;-)18:23
sbcUps.18:23
sbcthelligsoe, værsgo18:23
sbcthelligsoe, undskyld18:23
sbc(er der andre jeg har sprunget over?)18:23
thelligsoeI Århus plejer der at være omkring 10-12 deltagere. Vi taler med biblioteket om at komme med i deres publikation "mere om it" (en side til at gøre opmærksom på vi er her)18:23
sbcthelligsoe, fedt!18:24
ZilvadorStort bifald herfra!18:24
sbcEr der andre der ønsker ordet?18:25
* folf synes det lyder rigtig godt!18:25
thelligsoeTakken skal også gå til Kjeld og -jannie!18:25
buddig!18:25
MomsemorRødmer ;-)18:25
sbcbuddig, værsgo18:25
neglesaksFLot arbejde.18:26
buddigJeg glemte vist nogen, Blfriis er også blandt de drivende kræfter i Randers18:26
Momsemorog Henning, nu vi er ved roserne18:27
sbcDet kan være vi efter mødet eller under eventuelt kan tale om hvordan vi som "Ubuntu Danmark" kan hjælpe de lokale initiativer til at blive endnu vildere? Vi har jo bla. nogle penge, som måske kunne gøre gavn? Men lad os gemme den diskussion til senere :)18:27
* Zilvador klapper i hænderne. Flot arbejde! :)18:27
sbcEr der andre der ønsker ordet til Beretningen?18:27
sbcSå går vi videre til:18:28
sbcRegnskabsaflæggelse18:28
lars_t_hgodt arbejde af afdelingerne18:28
sbcChristian_Arvai, Hvad er status her?18:28
* sbc ved at christian kom lidt sent i gang, så jeg er ikke helt sikker på om vi har et regnskab (og et budget)...18:29
Christian_Arvaijeg er eksamensramt ...18:29
Christian_Arvaiså jeg har ikke fået lavet dem til tiden i år.18:29
sbcKan generalforsamlingen godkende at vi udskyder regnskab og budget til næste almindelige møde?18:29
lars_t_h+118:30
nicky+118:30
wangerin+118:30
Zilvador+118:30
thelligsoe+118:30
Momsemor+118:30
Christian_Arvaijeg ved så at regnskabet er bedre en vi regnede med, sa udgifterne har været mindre18:30
neglesaks+118:30
Christian_Arvaitakker ^18:30
sbcDet lyder ok. Det gør vi så.18:30
sbcChristian_Arvai, Held og lykke med eksamen (i morgen?) :)18:30
Momsemor+118:30
Christian_Arvaijo tak :)18:30
sbcOk, næste punkt, det er hurtigt overstået:18:31
sbcBehandling af indkomne forslag18:31
ZilvadorHeld og lykke! :)18:31
sbcDer er ikke indkommet nogen forslag.18:31
sbcNæste punkt:18:31
sbcGodkendelse af budget18:31
sbcDet skyder vi også til næste almindelige møde...18:31
sbcValg af bestyrelse18:31
Christian_Arvaiyes18:31
sbcValg af formand18:31
sbcEr der nogen der stiller op?18:31
* sbc stiller gerne op, hvis der ikke er andre kandidater...18:31
Christian_Arvai+1 til sbc ;)18:31
lars_t_h+1 ti lsbc18:31
Momsemor+118:31
buddig+1 klapsalve18:32
nicky+1 for sbc18:32
neglesaks+118:32
thelligsoe+118:32
lars_t_h*sbc er det18:32
ZilvadorGodt at vi har dig, Søren :)18:32
wangerin+118:32
* sbc takker for tilliden :)18:32
sbcValg af kasser18:32
buddigkasserer18:32
sbcstår det også skrevet forkert i vedtægterne, eller har jeg copy-pastet for hurtigt...?18:32
Christian_Arvaijeg kan godt genopstille. men, skulle der værer en anden frisk ildsjæl, så giver jeg gerne staffeten videre :)18:33
lars_t_h!18:33
sbclars_t_h, værsgo18:33
ZilvadorGodaften ajenbo18:34
MomsemorHej Anders18:34
sbcajenbo, hej Anders18:34
lars_t_hHvis Christian_Arvai  skal på Datamatiker uddaneelse næste år, vil jeg ud fra egen erfaring råde til ikke tage alt for meget arbjede der kan kollidere med eksamen og projektet arbejdet der ligger lig forud for eksamenerne18:34
ajenboAften :)18:34
lars_t_h/ //18:34
lars_t_hedit: til efteråret18:35
Christian_Arvaihelt enig, og af samme grund vil jeg gerne opfodre folk til at overveje at opstille :)18:35
* Zilvador har desværre aldrig været så glad for økonomi18:36
* neglesaks sidder allerede som kasserer andetsteds...18:36
sbcEr der nogen der kunne være interesseret i at stille op som Kasserer? (jeg er sikker på at man nok skal få hjælp af Christian_Arvai og resten af bestyrelsen)18:36
sbcDet lader ikke rigtig til at der er bid. Christian_Arvai, vil du tage et år mere?18:36
* lars_t_h er ingeniør og er ikke god til økonomi, så desværre18:36
neglesakshvor mange poster er foreningens årlige udgifter og indtægter på, ca?18:36
sbc10-20 bevægelser på kontoen, i meget runde tal.18:37
nicky(er lidt tavs og prøver at gemme sig, for har ikke rigtig tid efter opstart af virksomhed)18:37
Christian_Arvai /18:37
martinjo84det samme her 18:37
ZilvadorVelkommen SLayeRDK 18:37
SLayeRDKello18:37
neglesaksMen at overtage som kasserer kræver at man overtager kontovedligeholdelse, ikke?18:37
neglesaks(undskyld at jeg sådan bryder ind)18:38
Christian_Arvaider er 4 gange betalinger for serveren, portoregnskab (den svinger lidt i størrelse) og så løse poster, som fx den router som vi godkendte sidste år18:38
sbcneglesaks, helt i orden. Det er det vel faktisk ikke. Kontoen står faktisk stadig i mit navn, så Christian går gennem mig, når der skal betales noget. Men det kunne man jo ændre på, hvis man har mod på det.18:38
sbcneglesaks, er du interesseret? :)18:39
lars_t_hChristian_Arvai, der må også være en domæne betaling til DK hostmaster18:39
Christian_Arvaikontoen står i sbc's navn, så det er et samarbejde med søren18:39
nickylars_t_h, det er der også18:39
sbcmen man kunne sagtens oprette en ny konto, hvis en kommende kasserer ville have mod på det.18:39
Christian_Arvaiåhh ja, men jeg kan ikke huske om det er pr 2 år . nicky ??18:39
nickyDet tror jeg, men vi har jo 2 domæner. 2 sek, tjekker lige18:40
sbcMen vi er måske ved at bevæge os lidt væk fra emner. Var der andre kandidater end Christian_Arvai ?18:40
wangerinDet er vel bare at give den ny kasserer fuldmagt til kontoen. Det burde banken da nok kunne finde ud af.18:40
neglesaksHvis ingen andre melder sig vil jeg gerne tage tjansen. Jeg sidder allerede som kasserer i Piratpartiet Danmark.18:40
sbcAaaarrgh, Maty :)18:41
ZilvadorFedt, neglesaks!18:41
nickyneglesaks, fedt :)18:41
* Christian_Arvai peger på neglesaks :)18:41
* neglesaks overgiver sig18:41
buddig+118:41
lars_t_h+1 til neglesaks 18:41
Christian_Arvai+118:41
sbcSå Peter er valgt som kasserer. Tillykke18:41
thelligsoe+118:41
nicky+118:41
Momsemor+118:41
Klaus_Rasmussen+118:41
wangerin+118:41
ajenbo+118:41
neglesaks...2 timer snere..... :)18:41
neglesaksTak.18:41
wangerin- der er vist ikke det store tælleri denne gang ;-)18:41
sbcwangerin, nej :)18:42
sbcNæste punkt:18:42
sbcValg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter18:42
neglesaksJeg lover at ikek bruge alle pengene på jelly donuts.18:42
sbcHar vi nogen kandidater?18:42
neglesaks(sry)18:42
Zilvadoro/18:42
sbcneglesaks, Det lyder godt. Helst heller ikke på windows licenser eller iPhones :)18:42
neglesaksFORNÆRMELSE!18:42
lars_t_hsbc, !18:43
sbclars_t_h, værsgo18:43
Christian_Arvaiøv, jeg regnede ellers lige med at snige en licens på W-office ind i regnskabet ;)18:43
* lars_t_h vil godt mig som suppleant18:43
MomsemorVil godt stille op igen18:43
sbcså det var tre :)18:44
thelligsoeHvad indebærer bestyrelsesarbejdet mere specifikt?18:44
lars_t_h/18:44
sbcthelligsoe, Det bestemmer man lidt selv, men vi forsøger at afholde de månedlige møder, og tage stilling til relevante problemstillinger. F.eks. hvis der kommer ønsker om at bruge vores penge.18:44
nickyChristian_Arvai, ubuntudk skal betales til oktober, ubuntudanmark til september 201518:45
sbclars_t_h, ønskede du ordet? Eller var det bare for at vise at du gerne vil stille op?18:45
sbcajenbo, nicky, hvad med jer? Jeg tror vist vi stadig mangler to, hvis jeg tæller rigtigt.18:45
lars_t_hsbc - det var for at markere at jeg var færdig med at skrive18:45
thelligsoekunne godt være suppleant.18:45
sbcsuper.18:45
sbcJeg er ved at msite overblikket nu...18:45
ajenbovil godt stille op som supleant (grundet mig lidt lave aktivitet niveau i sidste omgang) eller medlem.18:45
ZilvadorTilføjelse: Samtidig forsøger vi at stille arrangementer på benene og finde ud af, hvordan vi kan brede budskabet om Ubuntu.18:46
sbcZilvador, lars_t_h Momsemor, thelligsoe, ajenbo          overser jeg nogen?18:46
ZilvadorDet var alle18:46
sbccool - og der er fem. ajenbo og thelligsoe som suppleanter? 18:47
sbcville det opfylde alles ønsker, eller overser jeg nogen?18:47
wangerinfint med mig18:47
lars_t_hsbc, !18:47
sbclars_t_h, værsgo18:47
lars_t_hJeg skrev mig på som suppleant, men bestyrelsesmedlem er også ok18:48
lars_t_h/18:48
sbcoh, var jeg for hurtig.18:48
sbclars_t_h, Men medlem er også ok?18:49
lars_t_hja, det er fint18:49
lars_t_h/18:49
sbc(i det daglige arbejde plejer der ikke at være forskel på de to - begge kan ligge så meget (eller lidt) arbejde som man orker og har lyst til.)18:49
sbcsuper. Så har vi fået valgt en bestyrelse.18:49
* neglesaks klapper18:49
* folf klapper også18:49
MomsemorTakker for "valget" hi, hi18:49
lars_t_hok, sbc, takker for info - og såmå jeg jo nok heller møde op tilalle møder18:50
sbcTillykke til alle fem! Zilvador, lars_t_h, Momsemor og thelligsoe , ajenbo18:50
ajenbotak sbc :D18:50
thelligsoetak.18:50
lars_t_htakker18:50
ZilvadorTak :)18:50
Momsemortak ;-)18:50
sbcNæste punkt:18:51
sbcValg af revisor18:51
sbcHar vi nogen kandidater?18:51
* sbc har glemt hvem der er vores nuværende revisor18:51
folfPoul Erik Lauridsen pel Revisor18:51
wangerinSkal jeg lige prøve at prikke til Poul?18:51
ZilvadorNemlig :)18:51
Christian_Arvaiden kan jeg godt snuppe. det kan ikke tage så meget tid18:51
Momsemor+1 til Chr18:52
folf+118:52
lars_t_h+118:52
sbc+118:52
thelligsoe+118:52
buddig+118:52
Klaus_Rasmussen+118:52
Zilvador+1 :)18:52
sbcwangerin, Det bliver der måske ikke brug for? :)18:52
nicky+118:52
neglesaksI min erfaring er revitionen blot at man tager stikprøver på udgiftsbilag, og tjekker regnskab og kassebeholdning efter før årsmøde/gf18:52
neglesaks+118:52
neglesaksdamn, youre too fast18:52
ZilvadorHold på hat og briller!18:53
sbcSuper. Næste punkt:18:53
Christian_Arvaitakker for tilliden18:53
sbcValg af LoCo kontakt18:53
sbcHar vi nogen kandidater?18:53
ZilvadorJeg stiller gerne op igen. Jeg beklager dog, at jeg ikke har udført mange af de opgaver, der tilfalder loco-kontakten, så...igen...jeg så egentlig gerne, at en person med mere overskud overtog posten, da den har en del potentiale./18:53
* sbc kigger sig omkring18:53
sbcDet lader ikke til det.18:54
sbcZilvador, Du får den nok endnu et år :)18:54
sbcTillykke med det.18:54
Zilvador:)18:54
buddig+118:54
neglesaks+118:54
Momsemor+118:54
Christian_Arvai+118:54
folf+118:54
thelligsoe+118:54
wangerin+118:54
Klaus_Rasmussen+118:54
nicky+118:54
lars_t_h+118:54
sbcSå er vi nået til sidste punkt:18:54
sbcEventuelt18:54
Momsemor!18:54
sbcEr der nogen der ønsker ordet til Eventuelt ?18:54
ajenbo+1418:54
sbcMomsemor, værsgo18:54
ajenboups det var lid højt :)18:54
ZilvadorHaha18:54
MomsemorHvad med skiver 14.04? /18:55
Zilvador!18:55
Christian_Arvai!18:55
Klaus_Rasmussen?18:55
sbcZilvador, værsgo18:55
ZilvadorSandt. Det havde jeg egentlig tænkt mig at nævne. De er ankommet. Jeg har tilbudt enkelte at sende dem og andre skal også være meget velkomne til at være modtagere. :)  /18:55
ajenboZilvador, syndes faktisk du har klart det godt18:55
sbcChristian_Arvai, værsgo18:56
Zilvadorajenbo, Mange tak :)18:56
Christian_Arvai vi har et medlem som har forudbetalt for en cd med 14.04, så det skal vi lige holde styr på18:56
Christian_Arvai /18:56
sbc(Zilvador, Jeg kunne godt tænke mig en håndfuld, hvis det kan lade sig gøre)18:56
sbcKlaus_Rasmussen, værsgo18:56
Klaus_Rasmussenhvad er der ned de skiver?18:56
Zilvador!18:57
* lars_t_h deler gerne ud i på VestFyn (Middelfart Kommune)18:57
sbcZilvador, værsgo18:57
Klaus_Rasmussenøstfyn her18:57
nickyJeg er desværre nødt til at smutte, men tak for mødet og tillykke til de valgte18:57
ZilvadorCanonical tilbyder godkendte loco-foreninger, såsom Foreningen af danske Ubuntubrugere, at modtage DVD'er med den nyeste LTS af Ubuntu i både desktop- og server-udgaven18:57
Klaus_Rasmussennyborg18:57
Momsemor!18:58
ZilvadorVi modtog de nyeste for omkring et par uger siden18:58
Zilvador(og god aften nicky. tak for mødet)18:58
Zilvador /18:58
sbcMomsemor, værsgo18:58
MomsemorVil gerne bestille 75/25 stk18:58
* Zilvador noterer18:58
sbcVar der andre der ønskede ordet? Har jeg sprunget nogen over?18:59
ajenbo!18:59
lars_t_hZilvador, en 20 stk, folk efterspørger kun Desktop18:59
sbcajenbo, værsgo18:59
* Zilvador skriver videre18:59
ajenboZilvador, tror jeg tager 20-25, færdig/18:59
sbcVar der andre der ønskede ordet?18:59
Klaus_RasmussenZilvador 10 desktop19:00
Zilvador!19:00
sbcZilvador, værsgo19:00
Momsemor!19:00
lars_t_hZilvador, PB med min adresse19:01
ZilvadorFolk må meget gerne sende deres adresser og bestillinger i en privat besked her eller forummet eller en mail :). Så ekspederer jeg :).19:01
ZilvadorTak lars_t_h! /19:01
sbcMomsemor, værsgo19:01
Momsemoran vi overveje, at flytte IRC møderne til sidste tirsdag/mdr, da de altid kolliderer med vores Aarhus møder?19:01
MomsemorKan19:01
Zilvador+119:01
sbcFint med mig...19:02
Klaus_Rasmussen+119:02
Christian_Arvaiok med mig19:02
Christian_Arvai+119:02
thelligsoefint nok.19:02
ZilvadorDet ville være godt at få jer aktivt med igen :)19:02
lars_t_h+119:02
ZilvadorUden at have mødet i baggrunden altså19:02
MomsemorLyder SUPER :-)19:02
wangerinfint nok. Jeg har generelt ingen faste dage hvr jeg ikke kan, så bare det kommer i kalenderen ;-)19:02
folfTirsdag kan jeg ikke. Men det gør nok ikke så meget ;-)19:02
ajenbo+119:03
martinjo84+119:03
ajenboEr ofte mere travlt på arbejde om mandagen så faktisk en fordel for mig19:03
sbcSå vi flytter de månedlige møder til tirsdag aften. Stadig kl. 20.. Næste møde må blive tirsdag d. 24. juni?19:03
Zilvador!19:03
sbcZilvador, værsgo19:03
ZilvadorJeg tænker, at vi lige kunne mærke stemningen for at finde en hverdag, hvor alle de tilstedeværende kunne. Momsemor, hvilke dage holder I møde? Mandag og torsdag? /19:04
MomsemorMandag, onsdag og torsdag19:04
ZilvadorAha...så bliver det nok tirsdag :)19:05
sbc... og fredag er nok generelt dum til møder. Så er tirsdag god :)19:05
ZilvadorIngen yderligere kommentarer.19:05
MomsemorJa, vi holder mange Ubuntu møder her i Jylland ;-)19:05
neglesaksFLere punkter for gf?19:06
sbcJeg tror jeg vil takke for god ro og orden og sige tak for i aften. Vi ses. Nyd solen :)19:06
sbcneglesaks, Nej ! :)19:06
MomsemorIlm19:06
ZilvadorMomsemor, I er superdygtige :D19:06
lars_t_hDet tog ikke så lang tid :)19:06
MomsemorVi elsker Ubuntu ;-)19:06
Christian_Arvaitakker for et godt møde. vi ses19:06
ZilvadorSelv tak for et godt møde og god aften19:06
=== ChanServ changed the topic of #ubuntu-dk-moede to: IRC møde tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 20 | http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-dk/meetings | http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/category/meetings/ | Logs: http://irclogs.ubuntu.com/
ZilvadorYay!19:07
neglesaksTak for et godt, hurtigt møde19:07
lars_t_hMomsemor, jaaah :)19:07
thelligsoetak for i aften.19:07
ajenbotak for i aften19:07
folfTak for i aften19:07
folfexit19:07
folfquit19:07
ZilvadorHehe19:07
MomsemorHyg og hejsa :-)19:07
* lars_t_h går over på #ubuntu-dk-snak kanalen nu, bye19:07
Klaus_Rasmussenhej hej19:07
Klaus_Rasmussenquit19:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!