/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/06/01/#ubuntu-rs.txt

milagahttp://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/461/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85/1612113/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87+%22Pirate+Bay%22-a.html !???14:10
milagazar ovo nisu 'lugonsi' ?14:10
Atlantic777milaga: ne, to nema veze sa lugonsom.14:12
milagaa onaj link?14:13
milagana lugonsima14:13
milagakoi ga je reklamisao14:14
milagai podrzavao14:14
milagai sam milobit14:14
milagaAtlantic777: ;(14:15
Atlantic777na koji link misliš?14:15
milagati to dobro znas  Bez dalnjeg komentara14:16
Atlantic777podržavamo slobodno deljenje intelektualnog sadržaja i ideju da sve i svašta treba da bude pod slobodnim licencama, ali ne i pirateriju14:16
Atlantic777jedno je podržavati ideju sloobdnog sadržaja i softvera, a drugo je krženje zakona14:16
milagaali vi ste zato znali! pirateriju14:16
milagabez dalnjeg komentara14:17
Atlantic777šta god...14:18
Atlantic777zag nikad ne odustje :)14:19
=== dungodung|away is now known as dungodung
MileIma li nekog zivog treba mi pomoc ok botovanja21:27
Mile???21:29
MileImam stari laptop iz kamenog doba, nema mogucnost usb bootabilnog ucitavanja, cd mu crko. PITANJE Kako da ubacim OS ???22:00
=== dungodung is now known as dungodung|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!