/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/06/01/#ubuntu-se-mote.txt

GunnarHjHakanS kommer inte. http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=474175#p47417518:01
JoWaGunnarHj, du får gärna öppna mötet.18:02
GunnarHjSkall vi verkligen köra?18:02
itmannenSöndagar passar inte för HakanS. Som alla andra dagar mao18:03
JoWaDet har gått bra tidigare. Några särskilda invändningar denna gång?18:04
itmannen20:04 Ping18:04
GunnarHjitmannen: kör på18:04
itmannenLaunchpad-namn: Toni Appelqvist18:04
itmannenMao närvarande18:05
itmannenÄr mötet öppnat eller ej?18:05
GunnarHjJoWa: Invändningar? Tja, jag har en punkt på agendan, och det hade verkligen varit lämpligt om TL hade varit med och diskuterat den.18:05
GunnarHjitmannen: inte öppnat än18:06
itmannenOk18:06
GunnarHjMen visst, vi kan köra igenom mötet, om ni vill...18:06
JoWaEtt minimötet, där vi tar upp de stående punkterna och bestämmer datum för nästa möte?18:06
JoWa-t18:06
itmannenDå borläggar vi detta pga HakanS inte kan närvara18:06
johanreKan vi inte åtminstone diskutera vad som fnns för kandidater till "att-göra listan"18:07
johanre?18:07
GunnarHjjohanre: Jo, det borde vi väl kunna...18:07
itmannenKandidater?18:07
GunnarHjOk, jag öppnar mötet nu.18:07
johanreok18:07
GunnarHjMötesordförande - förslag?18:07
johanreGunnarHJ18:08
itmannenSittande18:08
JoWa+118:08
itmannen+118:08
GunnarHjFinner mig vald. Tack, kanske...18:08
GunnarHjProtokollförare - förslag?18:08
itmannenJoWa18:08
GunnarHj+118:08
johanre+118:08
itmannen+118:08
JoWa+118:08
GunnarHjJoWa vald till protokollförare.18:09
GunnarHjFöregående mötes protokoll.18:09
GunnarHjVi har två protokoll att ta ställning till:18:09
GunnarHjhttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te33/Protokoll18:09
GunnarHjhttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te34/Protokoll18:09
GunnarHjProtokollen är helt ok, såvitt jag kan se. Någon som har något att invända?18:10
itmannenInget18:10
johanreInget18:10
JoWa+118:10
GunnarHjOk, då fastställer vi protokollen för förra och förrförra mötet.18:11
GunnarHjRapporter från grupperna.18:11
GunnarHjTyst som vanligt... Hade hoppats att morpa varit här.18:12
johanreFrågan är väl lite hur det ser ut med undersökningen av gruppaktiviteten?18:12
GunnarHjjohanre: Jo, fast det är ju en pågående sak. Broder Tuck har skrivit till diverse medlemmar.18:13
johanreOK, den enda uppenbart aktiva gruppen är ju annars just översättningsgruppen.18:14
GunnarHjJo, det är väl så. Och där kan jag som vanligt meddela att morpa har översatt en del uppströms.18:14
GunnarHjEn uppdatering av översättningarna för 14.04 är också på gång. Kommer på torsdag.18:15
itmannen!18:15
GunnarHjitmannen: Du har ordet.18:15
itmannenTack. Men jag fick svaret18:15
GunnarHjOk.18:16
GunnarHjNågon som har någon annan aktivitet att rapportera om?18:16
itmannen!18:16
GunnarHjitmannen: Yes.18:16
itmannenTack. En aktivitet vi borde starta är hur vi ska få fler intresserade hit18:17
itmannenSlut18:18
GunnarHjAbsolut, det är väl den övergripande utmaningen vi har.18:18
johanreUtöver Todo listan för Drupal har ingen begärt någon insats av mig. Kollar i vanlig ordning uppdateringsbehov kontinuerligt.18:19
GunnarHjBeträffande itmannens tanke, tror jag en sådan punkt behöver förberedas för att vi skall kunna ha en meningsfull diskussion här.18:20
itmannen+118:20
GunnarHjEgentligen är det naturligt att TL initierar en sådan diskussion.18:21
itmannen-118:21
GunnarHjitmannen: ?18:22
itmannenJo det skulle innebära att vi fick vänta till dödagar tyvärr18:22
itmannenSlut18:22
GunnarHjNo comment. Kan vi lämna punkten för idag, och kanske någon startar en tråd i forumet som bildar underlag för nästa möte?18:23
johanreJag tror jag kan starta en tråd där intresserade kan anmäla sig för att hjälpa till som forumadmins. Det behövs.18:23
itmannen+118:23
GunnarHjjohanre: Utmärkt. Skulle du i så fall kunna vidga ämnet och efterlysa intresserade i största allmänhet?18:24
johanreAbsolut, hade en sådan tanke också.18:24
itmannen!18:24
GunnarHjOk, då antecknar vi det goda initiativet!18:24
GunnarHjitmannen: Du har ordet.18:24
itmannenTack. Lägg gärna till hur vi ska kunna "hyfs" till ubunt-se18:25
itmannenSlut18:25
GunnarHjKan vi lämna punkten Rapporter?18:26
itmannen+118:26
GunnarHjNästa punkt: Att göra-lista.18:26
GunnarHjKlippt från agendan:18:27
GunnarHjNu har vi ett verktyg som gör det enkelt att underhålla en "att göra-lista":18:27
GunnarHjhttp://ubuntu-se.org/drupal/node/395518:27
GunnarHjNästa steg är väl att klara ut hur vi skall jobba med listan, och börja fylla den med "tasks".18:27
GunnarHjTack johanre för att du installerade den, förresten. :)18:27
johanreTack själv, bra initiativ!18:28
johanreDet är väl egentligen bara att sätta igång och tilldela uppgifter, men vi måste ju först komma på vilka det är...18:28
GunnarHjJo..18:28
GunnarHjDet skall ju inte vara en lista över individers önskelistor, utan projekt som vi är överens om borde vara prioriterade.18:29
johanreT.ex. (1) efterlysa forumadmin (2) definiera och efterlysa behovet av andra roller (3) jobba vidare med översättningar (4) mer attraktiv portal?18:29
itmannen+118:30
GunnarHjSjälv har jag två 'käpphästar' som jag tagit upp tidigare: 1) Projekt för att marknadsföra Ubuntu mot skolor och 2) Lättfattlig installationsguide på svenska.18:31
itmannen+118:32
GunnarHjjohanre: Din punkt 3 passar kanske egentligen inte, med tanke på att vi har en fungerande grupp när det gäller översättningar.18:33
GunnarHjÖvriga punkter tycker jag för min del är bra. Kan vi sätta upp dem på listan för att börja någonstans?18:34
itmannen+118:34
johanreFörslag: GunnarHj, kan du starta en lista i Drupal som vi sedan prioriterar och beslutar över vid nästa möte när HakanS kan vara med? #3, helt ok - den är ändå otillräckligt formulerad18:34
johanreha ha :-)18:34
itmannen!18:34
GunnarHjjohanre: Jag har väl inga behörigheter i Drupal?18:35
GunnarHjitmannen: Du har ordet.18:35
itmannenTack. Tyvärr så måste jag svike er denna gången. Men tackar för det som varit idag. Slut18:36
GunnarHjitmannen: Ok, tack för ditt bidrag.18:36
johanreGunnarHj; ok - det blir en punkt för mig att göra (5)18:37
GunnarHjOk, är vi redo för beslut?18:37
johanreja18:37
GunnarHjDvs. När johanre har fixat behörigheter för mig, sätter jag upp nämnda punkter på en lista som vi kan diskutera och prioritera på nästa möte.18:38
johanre+118:38
JoWa+118:38
GunnarHjBeslut fattat.18:39
GunnarHjNästa möte. Skall vi försöka hitta någon annan dag än söndag?18:39
GunnarHjHar vi förresten sommarlov? :)18:40
JoWaJa, det är väl bra att TL kan närvara.18:40
JoWaI fjol hoppade vi över juli.18:40
GunnarHjFörslag: Onsdag 25 juni kl. 2018:41
johanreonsdag 25/6 : +118:41
johanreHoppa över juli : +118:41
GunnarHj+1 ang. hoppa över juli18:42
GunnarHjDå har vi sista mötet före juli-uppehållet den 25/6 kl. 20.18:42
JoWa+118:43
GunnarHjÖvriga frågor - finns det några?18:43
johanreInga jag kan komma på18:43
GunnarHjDå tackar jag alla för visat intresse och avslutar mötet.18:44
JoWaTack. :)18:44
johanreTack själv18:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!