/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/06/01/#ubuntu-se.txt

andolBarre: Jupp, låter som värsta sortens penalism/nollning :P03:05
Screedogod morgon i kanalen05:34
phyzlocNån här som kör 14.04 med en Geforce 8600 GT?09:20
realubotphyzloc: Vad är problemet?10:52
realubotphyzloc: Du kanske har en dator med nVidias Optimus-teknologi?10:52
realubotphyzloc: Vad har du för dator? Tillverkare och modellnummer?10:52
realubotphyzloc: Om du har en dator med nVidias Optimus-teknologi så ska du inte installera grafikkortets proprietära drivrutin.11:02
Barreså vansinnigt mycket effektivare och enklare nya mozilla-sync är (version 1.5) \o/11:38
Philip5Barre: hur leker livet med kde?11:49
BarrePhilip5: det rullar på, fungerar bra mycket bättre med 14.0411:51
Philip5tänk att det inte är fler som insett kdes förträfflighet :)11:51
Barrelite "kloggigt" är det dock :P11:52
Philip5tokheller :)11:52
Philip5en ny version av plasma är ju på gång också. ett kdenamn utan "k" :D11:53
Barremykoplasma11:55
Philip5ja eller bara kort och gott kplasma11:56
Philip5någon måtta på nymodigheterna tycker jag det får vara11:56
itmannenKamrater. En vän i nöd. Detta får jag inte till. Det är när jag ska confa en av mina IP-cams. "Säkerhetsinställningarna har blockerat en obetrodd applikation från att köras" Att det är java som trilskas fattar jag.17:36
itmannenJag tycks ha ställt in så det ska funka i säkerhet för FF17:38
itmannenDet lär väl knappast hjälpa om jag install chrome och provar17:40
Philip5itmannen, det är väl för att java-appen kommer från en osäker källa?17:46
Philip5itmannen, kolla här om det hjälper med denna info: https://www.java.com/sv/download/help/error_mixedcode.xml17:46
itmannenTack för tips. Ska testa senare efter LoCo17:57
* andol har nu köpt en tågbiljett för SJ:s tåg 443...19:02
andolKänns tryggt :)19:02
coolbot95För att det är HTTPS-porten?19:50
coolbot95Eller var det 43?19:51
HeMan43 är whois, 443 är https19:51
coolbot95443 Forbidden är dock även en HTTP-statuskod.19:52
HeManhmm, 417 var den högsta html errorkoden jag hittade20:32
HeMan403 är forbidden20:32
EAGnån regex-fena här?20:49
EAGverkar som att java.util.regex inte riktigt följer övrig syntax som alla föreslår runt om på nätet20:50
EAGjag behöver få fram första och endast första tecknet som återkommer i en sträng..20:51
coolbot95Som återkommer?21:43
EAGförsta tecknet ja21:47
realubotEAG: Fungerar inte ^ då?21:56
realubotEAG: https://stackoverflow.com/questions/1223052/how-do-i-find-out-if-first-character-of-a-string-is-a-number21:57
EAGnej21:59
realubotEAG: Finns många trådar på nätet om detta? Vad är det som inte fungerar?21:59
EAGjag får inte utrycket att välja endast det första tecknet21:59
EAGden tar alla av samma, eller ingenting22:00
realubotEAG: Varför använder du inte substring då?22:00
EAG?22:00
realubotEAG: Varför ska du använda regexp? Det finns ju fuktioner för att hitta index 0 i en textsträng.22:02
EAGfinns det?22:03
EAGjag sitter med ett etl-verktyg22:03
EAGjag sitter inte o kodar java tyvärr22:03
realubotTyp: System.out.println(str.charAt(0))22:04
realubotOch loopa alla rader med readline eller något.22:04
EAGgrejen är att jag måste få fram en regex som endast väljer ett tecken första gången det dyker upp22:05
realubotEAG: Vad är det du försöker göra?22:06
EAGjag ska få fram första tecknet i en sträng (som råkar komma flertalet ggr igen i samma sträng)22:06
EAGimplementationen av regex i pentaho pdi verkar inte vara som regex brukar vara i övrigt...22:08
realubotindexOf kanske är något?22:12
EAGdet är inte ren programmering22:13
realubotNehe.22:13
realubotJag vet inte.22:13
EAGtack ändå22:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!