/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/06/01/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisiselam03:00
remziyaparSelamünaleyküm12:25
remziyaparcümleten meraba12:25
caesarcipherAleyküm Selam12:29
BerkayÖzür dilerim14:13
BerkayRemzi Abi?14:17
remziyaparberkay yanlış kanaldasın14:18
remziyaparileti gönderiyorum sana oraya bak14:18
nanooomerhaba nano ile satir nasil bulurm?15:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!